Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avatud uste päev 2019

9. mai on Euroopa päev ning väljakujunenud traditsiooni kohaselt avavad ELi institutsioonid kuu esimesel laupäeval, sel aastal 4. mail, oma uksed üldsusele. Teemaks on Euroopa Parlamendi valimised 23.–26. mail, mil Euroopa kodanikud valivad oma esindajad järgmiseks, otsustava tähtsusega viieks aastaks.

Euroopa Parlamendi seekordlahenvalima.eu algatuse raames korraldab komitee kampaania suurema valimisaktiivsuse saavutamiseks, mis annaks ELi demokraatlikule protsessile rohkem jõudu ja suurema legitiimsuse.

Avatud uste päeval keskendutakse kolmele põhiteemale – kestlik Euroopa, kaasav Euroopa ja avatud Euroopa. Komitee tutvustab oma tööd sellistes eri valdkondades nagu kestlik areng, kliimamuutused, kavandatud vananemine, tööhõive, puuetega inimesed ning suhted ELi ja ülejäänud maailma vahel.

Komitee liikmed ja personal võtavad vastu külalisi ning arutavad nendega eelolevaid valimisi ning Euroopa tulevikku, samuti selgitavad neile komitee rolli ELi otsuste tegemise protsessis. Interaktiivsed mängud ja lõbusad tegevused koos elava muusikaga aitavad muuta Euroopa avalikkusele ligipääsetavamaks.

ELi avatud uste päev 2019 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – Jacques Delors'i hoone, Rue Belliard 99, 1040 Brussels. (mp)