EL peaks võtma meetmeid ühisraha rahvusvahelise rolli tugevdamiseks

Euro kui rahvusvahelise valuuta potentsiaali täieliku väljaarendamise eelduste hulka kuulub ka ELi tugev makromajanduspoliitika, mis süvendab majandus- ja rahaliitu ning viib lõpule pangandusliidu ning kapitaliturgude liidu. Siiski on eelkõige vaja vastastikust usaldust ja liikmesriikide ühist nägemust ELi majanduse tulevikust. Sellised olid komitees hiljuti toimunud arutelu „Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine“ peamised järeldused.

Tugevam euro tooks kaasa madalamad tehingukulud ja vähem ohtusid Euroopa tööstusele ja tarbijatele. Euroopa tugevdaks oma mõju maailmas ja kindlustaks oma suveräänsust. Arutelul esinejate arvates on euro rahvusvahelise rolli edasise suurendamise üks põhjus see, et praegust maailma juhtivat valuutat, USA dollarit, on viimastel aastatel üha enam politiseeritud. Selle taustal on eurol potentsiaali aidata luua multipolaarne ja vastupidavam rahvusvaheline finantssüsteem.

Sõnavõtjad tervitasid üldiselt komisjoni algatust euro tugevdamiseks, kuid olid kriitilised selle võimaliku ulatuse suhtes. USA dollar on turgudel tugev ja jääb tänu turu sügavusele ja likviidsusele selliseks ka edaspidi. ELi tasandil oleks kapitaliturgude liidul potentsiaali arendada ja integreerida turgu, mis oleks oluline euro rahvusvahelise rolli jaoks.

Ülespoole suunatud majanduslik lähenemine, suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, aktiivsem Euroopa diplomaatia rahvusvahelistel foorumitel ning ühine Euroopa visioon teatud strateegilistel teemadel loeti sõnavõtjate poolt samuti tugeva euro elutähtsateks tingimusteks, nagu ka Euroopa finantssüsteemi tõhus reageerimine tööstuse ja kliima muutustele.

Arutelu pakkus väärtuslikku sisendit komitee koostatavasse arvamusse, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni teatist „Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine“. (jk)