EMSK täiskogu võõrustab Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ edendajaid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas Sebastian Reimerit ja Michael Laubschi, kes kuuluvad mõlemad Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ algatajate ja edendajate hulka. Algatus kogus ligikaudu 1,6 miljonit allkirja, mille peavad valideerima liikmesriigid.

Sissejuhatavas sõnavõtus kinnitas komitee president Luca Jahier taas komitee jätkuvat pühendumust – mis kujunes välja väga praktilisel viisil iga-aastasel Euroopa kodanikualgatuse päeval (vt artiklit allpool) – Euroopa kodanikualgatuse paremaks vahendiks muutmisele, suurendades selle kasutajasõbralikkust ja tagades selle tõelise mõju. Need püüdlused on lõpuks hakanud vilja kandma.

Michael Laubsch ütles, et kodanikualgatuse „Stop Extremism“ algatajad soovisid selle abil EList väsinud inimesed sellest seisundist üles raputada ning tuua kokku ELi poliitika, ELi institutsioonid ja Euroopa elanikud, et arutada, kuidas võidelda ekstremismi vastu. „Viha hakkab meie ühiskonda lammutama. Meie põhiõigused vajavad uut – iseäranis üldsuse – toetust.“

„Ekstremismile vastu astumisest ei piisa, peame ekstremismi ennetama. See algab juba koolides, kui võimestame noori, et nad ei oleks vastuvõtlikud, kui puutuvad eeskätt sotsiaalmeedia veebiplatvormidel kokku äärmusliku diskursusega. Peame tegelema ka sotsiaalmajanduslike probleemidega, mis viivad kõrvalejäetuse ja võõrandumiseni,“ ütles komitee töötajate rühma esimees Oliver Röpke.

Sarnaselt väljendus Gonçalo Lobo Xavier (tööandjate rühm): „Peame Euroopa mudelit kaitsma. Vabadus on võõrandamatu õigus, mida me peame kalliks. Küsimus ei ole mitte ainult seaduste kehtestamises – peame austama igaühe valikuid ja igaühe vabadust meie põhiõiguste ja -väärtuste raamistikus.“

Lõpetuseks sõnas Cillian Lohan (Euroopa mitmekesisuse rühm): „Oluline on analüüsida ekstremismi ja populismi kasvu põhjuseid Euroopas. Inimeste tunnetatav tegelikkus on küllalt erinev võimulolijate vaadetest ja seetõttu on võimulolijad, valitsused ja kodanikud kohapeal üksteisest täielikult lahutatud.“ (sma)