Noored eurooplased soovivad, et haridus ja sotsiaalmeedia edendaksid demokraatiat ja kodanike osalust ELis

Participants in YEYS 2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud noorteüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“, mis toimus 21.–22. märtsil 2019, kogus kõige enam hääli ettepanek koostada Euroopa poliitikat käsitlev kohustuslik õppekava, mille eesmärk on avardada kodanike teadmisi EList, enne kui nad annavad valimistel oma hääle. See ja veel kolm valituks osutunud ettepanekut, milles keskendutakse uute tehnoloogiate ja sotsiaalmeedia kasutamisele valimisaktiivsuse suurendamiseks, edastatakse kaalumiseks Euroopa Parlamendile.

Pärast kaks päeva kestnud elavaid arutelusid ja debatte esitlesid 99 üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“ osalema valitud 16–17-aastast keskkooliõpilast viimasel üldkoosolekul oma kümmet soovitust. Tähelepanu keskmes olid haridus ja sotsiaalmeedia ning mitmes projektis kombineeriti veebiplatvorme ja tegelikkuses toimuvaid kohtumisi, et ühendada kodanikuühiskonda poliitikakujundajatega. Neli kõige enam hääli kogunud ettepanekut olid järgmised.

1. „#Future is now“ on projekt, millega tehakse ettepanek võtta koolides üle kogu Euroopa kasutusele kohustuslik õppekava, mis sisaldaks kolme haru: praktiline, mis hõlmab ELi institutsioonide külastusi; teoreetiline, mis sisaldab teste ja esitlusi, ning interaktiivne platvorm viktoriinide ja videotega.

2. „EU&U.EU“ on veebileht, millele koondataks Euroopa Liitu ja Euroopa Parlamendi valimisi puudutav teave, et suurendada läbipaistvust ja teadlikkust, kasutades selleks ulatuslikult sotsiaalmeediat ja multimeediat.

3. (võrdse häältearvuga) „Euroopa E-HÄÄLETUS“ on ettepanek kuulutada valimiste päev riigipühaks ja edendada e-hääletust ning ettepanek „Sinult ELile“ on algatus, millega soovitakse viia kodanikuliikumisi kokku poliitikutega ning võimaldada neil teha lahenduste leidmiseks koostööd.

Teised õpilaste esitatud ettepanekud olid järgmised.

„#Insta (nt) vote“: parandada ELi sotsiaalmeedia kontode tulemuslikkust, lisades kvaliteetset sisu, mis oleks mõeldud just noortele. See võiks hõlmata näiteks lühikesi videoid ja arvamusliidrite kommentaare, et suurendada teadlikkust ja osalust.

„Noorte eurooplaste võrgustik“ on projekt, millega soovitakse teavitada ELi tegevusest ja selle piiridest, et ühendada üle kogu Euroopa erinevaid inimesi ja anda internetiplatvormi abil innustust aruteludele, viia ellu projekte ja avaldada nende tulemusi.

„Leia oma hääl“ on projekt, mis hõlmab kolm korda aastas korraldatavat tippkohtumist, mille raames toimuksid noori eurooplasi ja poliitikuid kaasavad näost-näkku dialoogid ja üritused, ning interaktiivset sisu ja teavet sisaldavat veebilehte.

„Kujunda oma tulevik – avalda arvamust“ on veebileht, kuhu on võimalik postitada arvamusi mitmel teemal ja mille sihtrühm on alla 26-aastased noored. Kasutajad võivad märkida, kas neile need arvamused meeldivad või ei meeldi ning kõige populaarsemad arvamused esitataks Euroopa Parlamendile.

„SharEU“ on mobiilirakendus, mida oleks võimalik kasutada kodanikuliikumiste kokkuviimiseks ELi institutsioonidega. Rakendusel oleks spetsialiseerunud haldurid, kes esitaksid Euroopa Parlamendile igakuise kokkuvõtte postitatud algatustest, luues sel viisil tihedama sideme kodanikega.

„Hääled, mis väärivad kuulamist“ on platvorm, kus tutvustataks algatusi ja kõnesid, et innustada valijaid olema aktiivsed ja võitlema oma ideede eest. Publik valib välja algatused, mis esitatakse Euroopa Parlamendile.

Õpilasi tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier, kes märkis: Me peame järgima Greta Thunbergi eeskuju, kes suutis arusaadavalt ja otse kõneledes koondada lühikese ajaga suure hulga inimesi. Palun osale selles võitluses, ole provokatiivne, sest sa ei võitle mitte üksnes omaenda, vaid ka meie tuleviku eest. Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño võttis ürituse kokku järgmiste sõnadega: Me oleme uhked, et saame jagada teie ideid, teie unistusi, teie entusiasmi ja teie lahendusi sellises institutsioonis nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kus me kõik õpime läbi rääkima, mis on tee konsensuse saavutamiseks. (dgf)