Teabevahetuse probleemi lahendab sotsiaalmeedia

Üritusel „Sinu Euroopa, sinu arvamus“ osalejad võivad olla küll teismelised, kuid nende seisukoht ELi teemade suhtes ei ole täiskasvanute omast väga erinev: nad muretsevad samamoodi nagu nende vanemadki populismi kasvu, demokraatia ohtude ja hiljutiste, ELi projekti ohustada võivate arengusuundumuste (nagu Brexit) pärast. Samuti mõistavad nad, et EL peab taastama kodanike usalduse parema suhtlemise kaudu, ning nad on leidnud sotsiaalmeedia kujul võimaliku lahenduse ja peamise vahendi, kuidas suurendada läbipaistvust, teadlikkust ja osalust ELi asjades.

„Minu riigis on Euroopa Parlamendi valimiste kohta vähe teavet. Ma ei teadnud enne Brüsselisse tulekut neist midagi,“ ütles üks Austria õpilane, lisades: „Poliitikud kasutavad aruteludes sellist keelt, millest noored aru ei saa.“ Teabe puudumist kurtsid ka teised osalejad, kes usaldasid noorte valijateni jõudmisel peamiselt sotsiaalmeediat: „ELi sotsiaalmeedia ja nende jälgijate vahel ei toimu piisavat suhtlust ning sealne sisu on tegelikult väga igav,“ tõdes üks saksa õpilane.

Aruteludel käsitleti ka riski, et teabe puudumine võib suurendada populismi eri vorme ning ohustada demokraatiat ja ELi väärtusi: „Need, kes uinuvad demokraatias, võivad ühel päeval ärgata diktatuuris,“ ütles üks rühma liige. Paljud teised osalejad kõnelesid ELi väärtustest kui peamistest kõikide liikmesriikide noori ühendavast lülist: „Me oleme pärit eri riikidest, kuid võitleme kõik samade väärtuste eest,“ sõnas üks noor neiu ning tema kaaslane jagas seda seisukohta märkides, et „Euroopa eesmärk on olla ühinenud mitmekesisuses ning säilitada rahu ja demokraatia.“

Kõik need mured kajastusid kümnes õpilaste koostatud ettepanekus. Igaühes neist sisaldus vajadus ELi teabevahetuspoliitika selguse ja läbipaistvuse suurendamise järele. Noorte arvates on lahendus mobiiltelefonide sõna kujul otseses mõttes meie enda kätes: selle probleemi võlusõna on sotsiaalmeedia, mis loob poliitikute ja kodanike vahel otseühenduse. Nagu ütles üks õpilastest: „Poliitikud arvavad, et noored ei hooli poliitikast, kuid see pole tõsi. Kui nad aga tahavad, et noored poliitikas osaleksid, peavad nad oskama sotsiaalmeediat targalt kasutada.“ (dgf)