„Sinu Euroopa, Sinu arvamus” endiste osalejate silme läbi – elumuutev kogemus

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ toimus esmakordselt 2010. aastal – ajal, mil laastav finantskriis oli äsja alanud, kõigil ELi institutsioonidel olid erinevad juhid ja keegi ei tundnud veel sõna „Brexit“. Ajal mil Instagram ei olnud veel olemas, WhatsApp oli just loodud ja Twitteril oli vaid 100 miljonit kasutajat, mis on tühine arv võrreldes 1,5 miljardi registreeritud kasutajaga 2019. aastal. Sellest ajast on palju muutunud, kuid noorte entusiasm ja energia on säilinud. Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ 10. aastapäeva puhul kutsus komitee aruteludes osalema ja oma kogemusi jagama kolm endist osalejat.

Hispaaniast pärit Carlos Aceituno oli 2010. aastal toimunud esimese „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ üks osalejatest. Tol aastal seiskas Islandil toimunud vulkaanipurse Euroopa lennuliikluse, nii et mitmed delegatsioonid ei jõudnud Brüsselisse ning Hispaania ja Portugali õpetajad rentisid koos väikebussi, et oma õpilased tagasi koju sõidutada. Aga Carlos mäletab oma üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemist mitmel muul põhjusel: „See oli suurepärane võimalus teada saada, kuidas ELi institutsioonid töötavad, ja luua isiklik side Euroopa projektiga.“ Nüüdseks 25-aastane Carlos töötab matemaatikaõpetajana teismelisi õpetades, kuid huvitub ka poliitikast: „Ma tahan koguda õpetajana kogemusi ja osaleda hiljem, tulevikus, puuetega inimestele suunatud haridusalaste algatuste väljatöötamisel või lausa asutada selles valdkonnas oma konsultatsioonifirma.“ Carlosel on väga selge arusaam sellest, kuidas üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemine mõjutas tema kutsealast karjääri: „Ma ei väidaks, et sellel üritusel osalemine määras minu valikud, kuna selleks ajaks ma juba teadsin, et tahan saada õpetajaks, aga see aitas mul kindlasti mõista seosed hariduse ja poliitilise tegevuse vahel.“

Kõigest seitsme aasta eest, 2012. aastal, osales kolmandal „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ üritusel Evita Nedzvecka Lätist. Nüüd on ta oma riigi noorim diplomaat ja töötab Läti saatkonnas Oslos. Suurepärane karjäär, mida saab seostada ka tema osalemisega üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“: „Ma olen kindel, et sellel üritusel osalemine mõjutas mu otsust minna õppima rahvusvaheliste suhete erialale, mis omakorda suunas mind diplomaatia radadele. Komitee noorteüritusel osalemine aitas mul ka aru saada, kuidas toimub institutsioonides otsuste langetamine ja kuidas saavad inimesed seda mõjutada.“ Aga osalemine oli positiivne ka isiklikust seisukohast, kuna mitmed suhtlevad siiani sotsiaalmeedia vahendusel. Evita märkis, et “see aitas mul saada kogemusi ja muutis mind enesekindlamaks – pärast seda ma teadsin, et saan teha kõike, mida tahan.“

Itaalia päritolu Giovanni Arcari kogemus üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemisest on pärit 2014. aastast ja ta nõustub laias laastus eelneva kahe osaleja arvamustega: „Ma olen alati poliitika vastu huvi tundnud, aga mitte parteide vastu, ning tänu sellele üritusele avastasin ma Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja kodanikuühiskonna rolli. Ma tahan jätkata teavitamist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ja selle tegevusest ja jagada oma suurepärast kogemust üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemisest.“ Giovanni, kes on nüüdseks 22-aastane, õpib Saksamaal masinaehitust. Ka tema rõhutab noorteürituse kasu enesekindluse kasvule: „See oli mulle esimene kord rääkida suure rahvahulga ees ja pidin seda tegema inglise keeles. See aitas mul tõesti saada üle vaimsest barjäärist ja ma avastasin, et olen võimeline suhtlema inimestega, kes on pärit teistest riikidest ja kellel on teistsugune taust.“

Nende nn veteranide roll oli osaleda aruteludel ja kasutada oma kogemusi, et aidata tänavustel osalejatel paremini oma ettepanekuid sõnastada. Kõik kolm juhtisid tähelepanu õpilaste energiale ja entusiasmile ning neile avaldasid muljet noorte laiaulatuslikud teadmised, mis olid kogutud peamiselt sotsiaalmeedia ja veebipõhiste ressursside intensiivse kasutamise tulemusena. Samuti nõustusid nad sellega, et ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ülesehitus on suuresti paranenud: „Ma arvan, et uus struktuur on palju loomingulisem, see lubab osalejatel end vabalt väljendada“, ütles Carlos. Giovanni nõustus selle seisukohaga, ent tegi ettepaneku, et arutelude ülesehitus võiks olla veidi parem, et vältida kõrvalekaldumisi. Evita võttis arutelu kokku lihtsa tõdemusega: „Talendid on talendid ja pole oluline, kust nad tulevad või millist metoodikat nad kasutavad“, ning see on tegelikult ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ mõte. (dgf)