Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2018: inspireerivad ideed Euroopa mitmekesises kultuuris ühtsuse leidmiseks

This page is also available in

Euroopa noorte sõnutsi võivad paremad võimalused reisides keeli õppida, paremini ligipääsetavad Euroopa kultuuriobjektid ning meie kultuuripärandi säilitamine rahvusköögi ja käsitöö kaudu innustada noori eurooplasi eri kultuure avastama ja meie ühist kultuuripärandit paremini mõistma. Need soovitused ELi poliitikakujundajatele esitasid 99 üle kogu Euroopa pärit õpilast, kes osalesid iga-aastasel noorteüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2018“. Üritus, mille korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, toimus Brüsselis üheksandat aastat järjest.

Parimad ideed Euroopa kultuuri edendamiseks

15.–16. märtsil kogunesid komiteesse tudengid ELi 28 liikmesriigi ja viie kandidaatriigi 33 keskkoolist. Kuna 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta, keskenduti üritusel kultuurile ja valiti teemaks „Ühinenud mitmekesisuses – Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel“.

Komitee asepresident Gonçalo Lobo Xavier rõhutas, et oluline on kuulata noored ära ja võtta nende ideid arvesse. „Imepärane projekt nimega Euroopa kuulub kõigile, kõik on selle loojad ja kõigil on sõnaõigus. Just sellepärast te siin oletegi,“ ütles Gonçalo Lobo Xavier õppuritele oma tervituskõnes.  

Intensiivsete väitluste ja seminaride käigus arutasid õpilased, kuidas säilitada Euroopa kultuuripärandit ja muuta see noortele eurooplastele atraktiivsemaks. Ettepanekud hõlmasid selliseid olulisi ja paljuräägitud teemasid Euroopa jaoks nagu võrdsus, julgeolek ja integratsioon, mida saaks parandada kultuurilise tegevuse kaudu. Kümnest konkreetsest soovitusest ELi poliitikakujundajatele valiti hääletuse teel välja kolm kõige huvipakkuvamat.

  1. Võimalus avastada reisides teisi kultuure. Selles projektis soovitatakse luua spetsiaalne keeleõppega õpilasvahetusprogramm, mille käigus majutatakse õpilased vastuvõtvatesse perekondadesse ja õpiksid tundma uusi kultuure. „Kui te lähete tutvuma erinevate kultuuridega, siis hakkate neid palju rohkem hindama ja tunnete uhkust selle üle, et olete eurooplane,” selgitas soovitust tutvustanud õpilane Küproselt.
  2. Kultuuri säilitamine, varasematest kogemustest õppimine ja nende kasutamine tuleviku ülesehitamiseks. Selle soovituse eesmärk on luua igasse liikmesriiki Euroopa Liidu rahvusköökide maja. „Kui tellite konkreetse rahvusroa, siis saaksite lisaks teenindusele väikese kokkuvõtte sellest, millistes ajaloolistes oludes see roog algselt tekkis – see looks suurema sallivuse rahvaste vahel,“ ütles osaleja Sloveeniast. Lisaks sellele tegi rühm õppureid ettepaneku luua toetusprogramm traditsioonilisi käsitöötooteid müüvatele väikestele poodidele, et säilitada traditsioonilist rahvakultuuri.
  3. Kõnealuse projekti eesmärk on viia kultuur ja kultuuripärand inimestele lähemale, korraldades temaatilisi rändfestivale ja vältides muuseumide koondumist suurtesse linnadesse. „See on ideaal, mille poole me peaksime püüdlema, kuna see rikastab meid. Elu on hoopis huvitavam, kui avate end teistele kultuuridele. Ma ei ole aga kindel, kas Euroopa kultuur on hetkel midagi käegakatsutavat ja ligipääsetavat,“ ütles osaleja Prantsusmaalt.

Kultuur – Euroopa süda

Euroopa teismelistel oli võimalus arutada komitee liikmete, ekspertide ja kunstnikega, kui oluline on kultuuripärandi säilitamine ja edendamine.

„Me ei saa Euroopat üles ehitada, kui me ei sea oma kultuuri ja kultuuripärandit selles kesksemale kohale. Liigagi kaua on Euroopat ehitatud peamiselt majanduse, rahanduse ja turu kaudu,” ütles Euroopa kultuuri- ja looduspärandi kaitsmisega tegeleva organisatsiooni Europa Nostra peasekretär Sneška Quaedvlieg-Mihailović. „Need on äärmiselt olulised vahendid majandusruumide ja ühiskondade ühendamiseks. Kuid mis on Euroopa süda ja hing? Kultuur ja kultuuripärand,“ vastas ta ise.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović rõhutas samuti, et kui Euroopal on ühine kultuuripärand, kannavad selle elanikud ühist vastutust selle säilitamise eest.

Sealjuures rõhutas komitee president Georges Dassis, et nüüdsel ajal on paljudel eurooplastel muretu elu, lisades, et see ei ole nii igal pool ning ka Euroopas ei ole see alati nii olnud. „Väga oluline on innustada noori võtma vastutus oma kätte, et teada saada, mida on juba saavutatud ning ka seda, kuidas saavutatut parandada. Me peame tegema koostööd eelkõige noortega, sest ilma teieta ei toimu midagi,” ütles Georges Dassis.

Komitee lubab, et kolm enim hääli saanud ettepanekut leiavad tee komitee soovitustesse, mis esitatakse ELi seadusandjatele. Lisaks avaldas Europa Nostra peasekretär Sneška Quaedvlieg-Mihailović soovi, et neid soovitusi tutvustataks Euroopa kultuuripärandi tippkohtumisel, mis toimub käesoleva aasta suvel Berliinis.

Igal aastal saadab komitee juhusliku valiku alusel kutse 33 koolile – millest igaüks esindab ühte liikmesriiki või kandidaatriiki – osaleda sellel iga-aastasel ainulaadsel noorte algatusel. Kuna üritus on muutumas üha populaarsemaks, tegi asepresident Gonçalo Lobo Xavier ettepaneku luua varasematel ja selleaastasel üritusel osalenud õpilaste ja õpetajate võrgustik.

Lisateave ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ kohta: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads