„Pole haridust, pole häält“ – Euroopa õpilastele mõeldud kohustuslik Euroopa asjade õppekava oli ettepanek, mis kogus 2019. aasta üritusel „Sinu Euroopa, sinu arvamus“ kõige enam hääli.

Participants in YEYS 2019

Euroopa poliitikat käsitlev kohustuslik õppekava, mille eesmärk on avardada kodanike teadmisi enne hääletamisel osalemist, oli kõige enam hääli kogunud ettepanek Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud noorteüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“, mis toimus 21.–22. märtsil 2019. See algatus ja kolm teist valituks osutunud ettepanekut, mis keskenduvad uute tehnoloogiate ja sotsiaalmeedia kasutamisele Euroopa Parlamendi valimistel osalemise aktiivsuse suurendamiseks, edastatakse kaalumiseks Euroopa Parlamendile.

Pärast kaks päeva kestnud elavaid arutelusid ja debatte esitlesid 99 üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“ osalema valitud 16–17-aastast keskkooliõpilast viimasel üldkoosolekul oma kümmet soovitust. Tähelepanu all olid haridus ja sotsiaalmeedia ning mitmed projektid kombineerisid veebiplatvorme ja tegelikkuses toimuvaid kohtumisi, et (taas)ühendada kodanikuühiskonda poliitikakujundajatega. Neli kõige enam hääli kogunud ettepanekut olid järgmised:

1. „Pole haridust, pole häält“ on projekt, millega tehakse ettepanek võtta koolides üle kogu Euroopa kasutusele kohustuslik õppekava, mis sisaldaks kolme haru: praktiline, mis hõlmab ELi institutsioonide külastusi; teoreetiline, mis sisaldab teste ja esitlusi, ning interaktiivne platvorm viktoriinide ja videotega.

2. EU&U.EU on veebileht, millele koondataks Euroopa Liitu ja Euroopa Parlamendi valimisi puudutav teave, et suurendada läbipaistvust ja kodanike teadlikkust, kasutades selleks ulatuslikult sotsiaalmeediat ja multimeediat.

3. (võrdse häältearvuga) Euroopa E-HÄÄLETUS on ettepanek kuulutada valimiste päev riigipühaks ja edendada e-hääletust ning ettepanek „Sinult ELile“ on algatus, millega soovitakse viia kodanikuliikumisi kokku poliitikutega ning võimaldada neil teha lahenduste leidmiseks koostööd.

Teised õpilaste esitatud ettepanekud olid järgmised:

#Insta (nt) vote: ettepanek parandada ELi sotsiaalmeedia kontode tulemuslikkust, lisades kõrge kvaliteediga sisu, mis oleks mõeldud just noortele. See võiks hõlmata näiteks lühikesi videoid ja arvamusliidrite kommentaare, et suurendada teadlikkust ja osalust.

„Noorte eurooplaste võrgustik“ on projekt, millega soovitakse teavitada ELi tegevusest ja selle piiridest, et ühendada üle kogu Euroopa erinevaid inimesi ja anda internetiplatvormi abil innustust aruteludele, viia ellu projekte ja avaldada nende tulemusi.

„Leia oma hääl“ on kaheosaline ettepanek: kolm korda aastas korraldatav tippkohtumine, mille raames toimuksid noorte eurooplaste ja poliitikute osalusel näost-näkku dialoogid ja mitmesugused üritused, ning interaktiivset sisu ja teavet sisaldav veebileht.

„Kujunda oma tulevik – avalda arvamust“ on projekt, mille sisuks on veebileht, kuhu on võimalik postitada arvamusi mitmel teemal ja mille sihtrühm on alla 26-aastased noored. Kasutajad võivad märkida, kas neile need arvamused meeldivad või ei meeldi ning kõige populaarsemad arvamused esitataks Euroopa Parlamendile.

SharEU näol on tegu mobiilirakendusega, mida oleks võimalik kasutada kodanikuliikumiste kokkuviimiseks ELi institutsioonidega. Rakendusel oleks spetsialiseerunud haldurid, kes esitaksid Euroopa Parlamendile igakuise kokkuvõtte postitatud algatustest, luues sel viisil tihedama sideme kodanikega.

„Hääled, mis väärivad kuulamist“ on platvorm, kus tutvustataks algatusi ja kõnesid, et innustada valijaid olema aktiivsed ja võitlema oma ideede eest. Kuulajaskond valib välja algatused, mis esitatakse Euroopa Parlamendile.

Õpilasi tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier, kes märkis: „Me peame järgima Greta Thunbergi eeskuju, kes suutis arusaadavalt ja otse kõneledes koondada lühikese ajaga suure hulga inimesi. Palun osale selles võitluses, ole provokatiivne, sest sa ei võitle mitte üksnes omaenda, vaid ka meie tuleviku eest“. Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresidentIsabel Caño võttis ürituse kokku järgmiste sõnadega: „Me oleme uhked, et saame jagada teie ideid, teie unistusi, teie entusiasmi ja teie lahendusi sellises institutsioonis nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kus me kõik õpime läbi rääkima, mis on tee konsensuse saavutamiseks.“ Komitee liige Irini Pari, kes algatas 2010. aastal ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ lisas: „Iga probleem on võimalus, teie olete meile seda tõestanud. Ärge laske hirmul võimust võtta, lihtsalt sirutage oma tiivad välja. Euroopa on teie ja maailm on teie.“

Taustteave

Õpilased kutsuti jagama oma mõtteid Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste kohta ja esitama ettepanekuid järgmistel teemadel:

  • Kuidas saame tulevikus tugevdada esindusdemokraatiat?
  • Millised poliitilised tegevused on peale EP valimiste veel võimalikud ja kuidas saaksid neis osaleda?
  • Mida Sinu arvates tuleks teha, et suurendada huvi Euroopa Parlamendi valimiste vastu?

33 kooli valiti selles algatuses osalema elektroonilise loosi teel. Üritusel osales üks kool igast 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi). Ürituse 10. toimumisaastal esitati rekordilised 1 038 taotlust.

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“  nime kandvat ettevõtmist korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on kodanikuühiskonna esindaja Euroopa tasandil. See on komitee tähtsaim noortele mõeldud üritus. Selle algatusega püüab komitee tagada, et ELi poliitika kujundamisel arvestataks noorema põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib säilitada ja arenda sidemeid Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga ka peale Brexitit ning otsustas seepärast kaasata sellesse arutelusse Ühendkuningriigi noored, isegi kui on väga tõenäoline, et nad ei saa hääletada 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

Lähemat teavet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt.

Work organisation

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019