#CivSocPrize @EU_EESC

Komitee auhinnale on laekunud 148 kandideerimistaotlust. Sel aastal antakse auhind innovatiivsetele algatustele, mis edendavad identiteete, euroopalikke väärtusi ja kultuuripärandit Euroopas

ELi tasandil organiseeritud kodanikuühiskonda esindav Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas 50 000 eurose fondiga auhinnaalgatuse välja juunis. Kandideerida sai kuni 7. septembrini. Selleks päevaks oli laekunud taotlusi 27 liikmesriigist, mis viitab kodanikuühiskonna huvi kasvule auhinna vastu, sest 2017. aastal oli esindatud vaid 20 riiki.

Enim võistlusprojekte – tervelt 24 – esitati 2018. aastal Itaaliast. Lisaks saadeti 13 projekti Saksamaalt ja Belgiast ning 11 Kreekast.

Kandidaate hindab 10 eksperdist koosnev žürii ja auhinnavõitjaid teavitatakse eeldatavasti novembri lõpupoole. Pidulik auhinnatseremoonia toimub 13. detsembril 2018 komitee täiskogu istungjärgu ajal Brüsselis.

Auhind võib minna jagamisele kuni viie võistleja vahel.

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti on see avatud üksikisikutele.

Juba kümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna käivitas komitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, mis on andnud märkimisväärse panuse Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni aluseks olevate ühiste väärtuste edendamisse.

Rohkem teavet auhinna kohta leiate meie kodulehel – EMSK kodanikuühiskonna auhind 2018. (ll)