Sotsiaalmeedia platvormid peaksid muutuma vastutustundlikumaks ja järgima rangeid reegleid. Komitee nõustub Euroopa Komisjoniga, et see oleks suur samm edasi väärinfo probleemi lahendamisel. Samas ei ole komisjoni ettepanekus esitatud praktilisi samme, millega neid eesmärke saavutada. Martin Sieckeri koostatud arvamuses, mis võeti vastu komitee täiskogu 19. septembri 2018. aasta istungjärgul, kutsub komitee komisjoni üles võtma kasutusele kohustuslikud meetmed.

Eri riiklike ja valitsusväliste tegutsejate loodud väärinfo kasv kujutab endast tõelist ohtu demokraatiale, sest demokraatia korralik toimimine sõltub hästi informeeritud kodanikest, kes saavad valikuid teha usaldusväärsete faktide ja arvamuste põhjal.

Üks väärinfoga seotud põhiprobleeme on asjaolu, et internetis on peaaegu võimatu kontrollida teabeallikate identiteeti. Lisaks sellele kasutavad küberruumis pahatahtlike kavatsustega tegutsevad inimesed ja organisatsioonid võltsidentiteeti. „Tehnoloogia ei ole hea või halb, kuid seda võib kasutada headel või halbadel motiividel. Sõltub sellest, kes selle taga on,“ ütles Martin Siecker. „Seetõttu peame võitlema väärinfo vastu samadel alustel ja kasutama ära uue tehnoloogia võimalused, et inimesi turvaliselt ja õigesti teavitada,“ ütles ta lõpetuseks. (mp)