Itaallane Luca Jahier valiti järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 32. presidendiks. Kaheks uueks asepresidendiks valiti Milena Angelova (Bulgaaria) eelarve alal ja Isabel Caño Aguilar (Hispaania) teabevahetuse alal.

18. aprillil senise presidendi Georges Dassise ametiaja viimasel komitee täiskogu istungjärgul esitatud inspireerivas kõnes nimetas uus president oma programmi neli prioriteeti: kestlik areng, rahu edendamine, kultuuri rolli tugevdamine ning Euroopa noortele kaasarääkimisõiguse andmine.

„Ma kutsun teid kõiki üles osalema koos minuga aktiivselt ühiskonnaelus Euroopa kestliku tuleviku heaks. Ma kutsun teid üles unistama koos minuga uue hoo andmisest Euroopale ning tegema koostööd Euroopa teise renesanssi nimel!“ ütles Luca Jahier 350-liikmelisele täiskogule, mis pärast uue juhatuse valimist kujutab endast säravat näidet soolisest võrdõiguslikkusest, kuna paljudel kõrgematel ametikohtadel on naised.

Euroopale, mida vaevab endiselt vaesuse kõrge määr ja lahendamata rändekriis, samuti vähene usaldus demokraatlike institutsioonide vastu, tooks kasu renessansi sarnane võimas humanistlik revolutsioon ja ühiskonna ümberkujundamine, lisas Luca Jahier, väljendades lootust, et tema neli prioriteeti „tulevikku vaatava ühendava tegevuskava heaks” võiksid anda sellele nn rEUnaissance’ile reaalse võimaluse.

Tunnustades oma eelkäija Georges Dassise tööd sellistes olulistes küsimustes nagu ränne, sotsiaalõiguste sammas ja Euroopa tulevik, ütles Luca Jahier, et ta plaanib jätkata samal kursil ning püüab veelgi suurendada komitee rolli võitluses natsionalistlike ja populistlike suundumustega, käsitledes samuti kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemist.

„Euroopa tuleviku nimel peame me olema julged; me ei tohi peljata uue maailma kujutlemist. Me ei tohi aega raisata, kuna paljud ebaõnnestumised ajaloos võib kokku võtta kahe sõnaga: liiga hilja,“ ütles Luca Jahier.

Oma ametisseastumise avakõnedes rääkisid mõlemad asepresidendid komitee töö tähtsusest.

„Komiteel on ainulaadne ja oluline roll, kuna meil on võimalus esitada sotsiaalpartnerite ja organiseeritud kodanikuühiskonna tasakaalustatud seisukohti selle kohta, kuidas teha tõhusamalt koostööd, et saavutada ühtsem ja föderaalsem Euroopa,“ ütles Milena Angelova.

Isabel Caño Aguilar lausus: „Komitee on tõeline dialoogi pidamise koht, sild Euroopa institutsioonide ja kõike liikumises hoidva masinavärgi vahel. Olles selles rollis, peame me kuulama ja sõna võtma.“

Vaadake Luca Jahier’ ametiastumise kõnet pärast tema valimist EMSK uueks presidendiks (ll)