Nagu te kindlasti teate, tähistas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee mais oma 60.ndat aastapäeva ning meenutas uhkusega kõiki oma saavutusi kuni tänase päevani. Lisaks innustas see päev meid mõtisklema komitee rolli ja tuleviku ning kodanikuühiskonna koha üle tänases ja homses Euroopas, mille põhiväärtusi tuleks hoida ja tugevdada.

Kuid praegune aeg – täis tohutute sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste muutuste põhjustatud ebakindlust ja probleeme – ei võimalda komiteel jääda loorberitele puhkama, vaid ära tuleb kasutada uut hoogu.

Samal päeval, kui tähistati komitee 60.ndat aastapäeva, mis lõppes kultuuriõhtuga Albert Hallis ja mille puhul näidati meie kultuuripärandi mitmekesisust, mis meid samas ka kokku liidab, peeti komitees 9. kodanikuühiskonna päevi teemal „Kodakondsus, demokraatia ja kultuur digitaalses Euroopas“. Esimest korda ühendasid kodanikuühiskonna organisatsioonid oma jõud ulatuslikus arutelus digiteerimise keerulise küsimuse teemal.

Kohe peale seda kuulutati välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta kodanikuühiskonna auhind. Komitee valis kümnendat korda välja antava auhinna teemaks „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“. Detsembris autasustatakse sellega viit kodanikuühiskonna organisatsiooni ja/või üksikisikut, kes on andnud silmapaistva ja käegakatsutava panuse meie ühiste Euroopa väärtuste edendamisse, suurendades teadlikkust Euroopa identiteedi mitmekesisusest, kasutades ära Euroopa kultuurilise rikkuse täit potentsiaali või hõlbustades juurdepääsu Euroopa kultuuripärandile.

Samuti juhin teie tähelepanu esimesele Euroopa kodanike foorumile, mis korraldati komitees mai algul. Selle eesmärk oli valmistada ette avalik arutelu Euroopa tuleviku üle, et anda Euroopa kodanikele sõna ja arvestada nende arvamustega olulistes küsimustes, mis võivad mõjutada Euroopa saatust. Konsulteerimise algatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron ning selle korraldasid ühiselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon.

Selle ja teiste silmapaistvate projektidega jätkab komitee oma väärtusliku rolli kinnitamist ELis: komitee on tõeline dialoogikoht ning sild Euroopa institutsioonide ja rohujuure tasandi organisatsioonide ja kodanike vahel, kelle häälekandja ta on. Ja selles rollis jätkab komitee kuulamist ja sõna võtmist.

Südamlik lahkumistervitus ka Peter Lindvald-Nielsenile, kelle tegevus teabevahetuse osakonna juhatajana jõudis 1. juulil lõpule. Tänan Sind, Peter, suurepärase töö eest!

Soovin teile kõigile kena ja lõõgastavat suvepuhkust! Ootame teid uue entusiasmiga tagasi septembris!

Isabel Caño Aguilar

Komitee asepresident teabevahetuse alal