Esimene ümarlaud üleminekujärgus söekaevanduspiirkondade teemal toimus 29. mail 2018 Grevenbroichis (Saksamaa). Arutelul võttis koos Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja komisjoni esindajaga sõna ka rida kohalikke osalejaid.

Sõnavõtjad kirjeldasid olukorda Rheini kaevanduspiirkonnas, mida mõjutavad struktuurimuutused. Osalejad rõhutasid, et vaja on ennetavat lähenemisviisi ja ettevalmistusi üleminekuks. Alternatiivide loomine söele on keeruline ülesanne ja piirkonna üks peamisi eesmärke on jääda oluliseks osalejaks Saksamaa varustamisel kindla energiaga.

Omavalitsusüksustel on oluline osa inimeste teavitamisel, et toetada neid olukorra mõistmisel. Sõnavõtjad rõhutasid, et eesmärkide saavutamise võti peitub süsteemi paindlikkuses ning et oluline on käsitleda piirkondade-, tööstusharude- ja valdkondadevahelisi aspekte.

Energiavarustus on kõigi tarnevõrgustike kõige kriitilisem osa, ent eri sektorite – nt plast, liiklus, gaasi tootmine – vahelised seosed saavad tagada varustuskindluse. Ümarlaual esitleti projekte hariduse, koolituse ja detsentraliseeritud energiajuhtimise valdkonnas. Pärast arutelu külastasid osavõtjad Garzweileri karjääri. (sma)