Kuna ELis kasvab paindlike ja ebatüüpiliste töösuhete arv, on äärmiselt tähis muuta kõigi töötajate töötingimused läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Seda on kõige parem saavutada sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste kaudu riigi tasandil. Sellele järeldusele jõudis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mis käsitleb komisjoni ettepanekut läbipaistvate töötingimuste direktiivi kohta.

Komitee leidis, et direktiiv on reaalne samm Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisel ja tulevase töömaailma kohandamisel. Samas hoiatas komitee võimaliku halduskoormuse eest, mis võib langeda tööandjate õlule, kui direktiivi mõni säte rakendatakse selle praeguses vormis, ning soovitas mõnda aspekti selgitada ja jätta teatud küsimustes vastutus liikmesriikidele.

„Läbipaistvate töötingimuste direktiiv on väga hea võimalus luua sotsiaalne Euroopa,“ ütles komitee arvamuse raportöör Christian Bäumler. Ta lisas, et nõudetöid ei saa tööhõivevormina säilitada ilma asjakohase võrdlusperioodita ja asjakohase etteteatamisajata töötajatele.

Kaasraportöör Vladimira Drbalová märkis, et praeguses ettepanekus on mõni ebaselge säte, mis võib põhjustada tööturul ebakindlust. Direktiivi tuleb lisada mõned täpsustused, sest kõnealune ettepanek ei ole veel piisavalt hästi põhjendatud. (ll)