6. juunil kutsus peaminister Pedro Sanchez Luis Planast ühinema Hispaania valitsusega, nimetades ta põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineküsimuste eest vastutavaks ministriks. Omades 35 aastast kogemust Euroopa asjades, on tal diplomaadi, Euroopa Komisjoni kõrge ametniku, Euroopa Parlamendi liikme ning tugeva, ühendatud ja solidaarse Euroopa Liidu eest seisjana olnud silmapaistev osa Euroopa Liidu institutsioonide ajaloos. Tema kui Euroopa eesmärkide tulihingelise kaitsja jaoks ei ole Euroopa Liidule alternatiivi.

Alates 20. jaanuarist 2014 oli Luis Planas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretär. Tema jaoks kehastab komitee inimnäolist Euroopat ja on ainulaadne foorum, mis toimib sillana kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vahel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier on tema kohta öelnud: „Luis Planas on tulihingeline eurooplane, kes jätkab kodanike ootustele vastava Euroopa ülesehitamist. Mul on olnud au temaga koos töötada ja olen veendunud, et tema teadmised Euroopa toimimisviisist tulevad Hispaaniale Euroopa Liidu liikmesriigina kindlasti suureks kasuks.“

Komitee teabevahetusküsimuste eest vastutav asepresident Isabel Caño on kindel, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endise peasekretärina rikastab Luis Planas Euroopa projekti just tänu sellele, et ta mõistab hästi organiseeritud kodanikuühiskonna tähtsust ja dialoogikultuuri tänases Euroopas.

Luis Planas on pärit Hispaaniast Valenciast. Veendunud eurooplasena seisis ta toonase läbirääkimisrühma liikmena aktiivselt Hispaania Euroopa Liiduga ühinemise eest. Hispaania Saadikute Kongressi liikmena oli ta eestkõneleja Euroopa küsimustes ja Hispaania Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise raportöör. Jätkates pühendumist Euroopa Liidu poliitikale, oli ta aastatel 1986–1993 Euroopa Parlamendi liige, kuuludes parlamendi väliskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni.

Pärast seda sai temast kõigepealt Euroopa Komisjoni asepresidendi Manuel Marini ja seejärel volinik Pedro Solbesi kabinetiülem. 2004. aastal nimetati ta Hispaania saadikuks Marokos ja 2010. aastal Hispaania saadikuks ja Hispaania alalise esinduse juhiks Euroopa Liidu juures.

2012. aasta nimetati ta Andaluusia autonoomse piirkonna põllumajandus-, kalandus- ja keskkonnaministriks. 2014. aastal sai Luis Planasest Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretär. Oma maailmavaate ja huvide poolest on Luis Planas humanist ning suurepärane kirjanduse, poeesia ja muusika asjatundja. (eh)