24. mail Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 60. aastapäeva tähistamisel peetud kõnes sedastas komitee president Luca Jahier komitee kindla otsuse mitte jääda loorberitele puhkama ning visandas edasise tegevuskursi seitse prioriteeti. Euroopa tuleviku üle aru pidanud ELi tipp-poliitikud nõustusid, et kodanikuühiskonna tegutsemisruum on ja jääb Euroopa demokraatia aluseks.

Aastapäevale pühendatud täiskogu istungjärgul kõneldes tõi president Luca Jahier välja komitee ajaloo tähtsündmused ja meenutas varasemaid suuremaid õnnestumisi mitme olulise ELi õigusakti vastuvõtmise algatamisel. Ühenduse hartast töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta kuni teedrajava ettepanekuni finantstehingute maksu kohta on „komiteel palju, mille üle uhkust tunda“, sõnas ta.

President Jahier esitas mõned ettepanekud Euroopa ees seisvate probleemide lahendamiseks ja tutvustas komitee prioriteetseid tegevusvaldkondi lähiaastatel, milleks on:

  • liidu väärtuste taaskehtestamine
  • kestliku arengu tegevuskava rakendamine
  • majanduspoliitika koordineerimise tugevdamine ELis
  • tehisintellekti kasutamine inimkonna hüvanguks
  • tegutsemine solidaarsusel ja ühtekuuluvuse edendamisel rajaneva ambitsioonika mitmeaastase finantsraamistiku nimel
  • Euroopa identiteeditunde kujundamine kultuuri ja hariduse abil
  • aktiivne osalemine suhete kujundamisel ELi naabruskonnaga ja kaugemalgi.

Järgnenud arutelul analüüsisid Euroopa Komisjoni president Jean Claude-Juncker, Euroopa Parlamendi asepresident Ramón Valcarcel Siso ja Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz koos Luca Jahier’ga seda, kuidas Euroopa probleeme enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi kõige paremini lahendada.

Innustavas kõnes väljendas Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Herman Van Rompuy lootust ja usku Euroopa tulevikku ning rõhutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rolli Euroopa vastupanuvõimelise demokraatia tagamisel.

Rootsi peaministri riikliku innovatsiooninõukogu liige Darja Isaksson tutvustas Euroopa noorema põlvkonna vaateid, kutsudes ELi juhte olema kestliku arengu probleemide ja digipöörde käsitlemisel oma ülesannete kõrgusel.

President Jahier võttis ürituse kokku paavst Johannes Paulus II sõnadega, innustades osavõtjaid juhinduma mõttest, et olevikku pole vaja karta, vaid elada tuleb julgelt.(dm)

President Jahier' kõne aastapäevale pühendatud täiskogu istungjärgul

Vaata president Jahier' kõnet