Luca Jahier: „Euroopa kas on kestlik või teda pole olemas“

Luca Jahier märkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Komisjoni ning Madalmaade majandus- ja sotsiaalnõukogu korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil „Kestliku arengu eesmärgid ja kestlike globaalsete väärtusahelate algatused“, et kestlikule majandusele puudub alternatiiv: „Euroopa kas on kestlik või teda pole olemas“.

30. oktoobril toimunud konverents tõi kokku ettevõtete, ametiühingute, vabaühenduste ja kutseorganisatsioonide esindajad kogu Euroopast. Avaistungil osalesid ka Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ning Madalmaade väliskaubanduse ja arengukoostöö minister Sigrid Kaag.

Konverentsi üks peamisi järeldusi oli, et kestliku arengu eesmärkide elluviimine on kodanikuühiskonna, ELi ja liikmesriikide ametiasutuste ning erasektori ühine vastutus. Lisaks nõustusid eksperdid, et vaja on omavahel kombineerida regulatiivseid meetmeid ja stiimuleid, et hoogustada vabatahtlikke algatusi ning suurendada seeläbi eraettevõtete ja kodanike kaasamist. (dgf)