Kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad Serbialt õigusriigi põhimõtte tugevdamist

ELi ja Serbia kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee 7. kohtumine 23. oktoobril Belgradis andis mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimaluse uurida Serbia ühinemisprotsessi olukorda.

Kuigi suurt edu on saavutatud paljudes valdkondades, näiteks majanduskasv, leidis nõuandekomitee oma ühisdeklaratsioonis, et „[j]ärjest suuremat muret tekitab edasimineku puudumine väljendusvabaduse valdkonnas“, ja ärgitas Serbia ametiasutusi kahekordistada oma pingutusi, „et tagada õigusriigi põhimõtte järgimine, põhiõigused, kohtureform, võitlus korruptsiooni vastu ja ajakirjandusvabadus“.

Nõuandekomitee liikmetel oli hea meel, et Serbia on avanud ühinemisläbirääkimistel kaks uut peatükki (kalandus ning rahandus- ja eelarvesätted). Ka majandusvaldkonnas oli häid uudiseid: 2018. aastal vähenes töötus ja kiirenes majanduskasv, kuid ühisdeklaratsiooni lõppversioonis tõhutati vajadust võtta tõhusaid meetmeid, et lahendada mitteametliku majandustegevuse probleem, võidelda ebavõrdsuse ja vaesuse vastu ning kasutada tulemuslikumalt ja läbipaistvamalt ära kodanikuühiskonna dialoogiplatvorme. (dgf)