Kuidas aidata ettevõtteid digiajastul – VKEde digiüleminek

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vähene teadlikkus, mahajäänud taristu, suured investeerimiskulud ning oskuste nappus ja mittevastavus nõudlusele on vaid mõned probleemid, millega VKEd digipöörde hüvede ärakasutamisel vastamisi satuvad. Konverentsil „Kuidas aidata ettevõtteid digiajastul – VKEde digiüleminek“ osalejad püüdsid tuvastada võimalikud takistused ja pakkuda tulevikuks välja lahendusi. Üritus toimus 24. oktoobril 2018 Austrias Viinis.

„Me ei saa digiüleminekut eirata – tuleb tagada, et kõik meie ettevõtted saavad sellest protsessist kasu,“ sõnas avakõnes Austria Majanduskoja (WKÖ) asepresident ning Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliidu (UEAPME) president Ulrike Rabmer-Koller. Ta selgitas, et UEAPME kogub parimaid tavasid VKEde digiülemineku kohta ELis, et pakkuda ettevõtetele piisavat teavet.

Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk rõhutas, et üleminek digitehnoloogiale on VKEde jaoks üha vajalikum. Pooled VKEd käsitavad digiüleminekut oma toodete ja teenuste valiku laiendamise võimalusena. Sama palju on neid, kes arvavad, et see toetab uusi ärimudeleid. 79 % VKEsid tajub digiülemineku abi tootmise optimeerimisel.

Kuigi VKEd näevad digiüleminekuga seonduvaid käimasolevaid muutusi, ei suuda paljud neist ikka veel mõista, milliseid võimalusi pakub see just nende jaoks. Digipöörde kiirus loob tohutuid arenguvõimalusi kõigis majandussektorites, sh käsitöös ja transpordis.

Ettevõtete omavahelise ning avaliku halduse asutuste ja ettevõtete vahelise elektroonilise suhtluse edasine lihtsustumine võib samuti kasu tuua. Sellega seoses tutvustasid Euroopa Komisjoni esindajad eIDASi määruse (usaldusteenused ja e-identimine) potentsiaali VKEde jaoks.

Ka digioskuste puudumine on üks VKEde digiülemineku takistusi. Austrias hästi välja kujunenud duaalõppe mudel võib pakkuda sellele probleemile lahendust. Tänu digipöördega seotud uute ametikohtade tuvastamisele ja asjakohaste õpipoisiõppe programmide loomisele saavad ettevõtted ja koolid aidata kohandada õppeprogramme turu vajadustele.

Konverentsi korraldasid üheskoos Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm ning Austria Majanduskoda. (lj)