Uued rände ja piirhalduse fondid peavad keskenduma rändajate integreerimisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab uut Varjupaiga- ja Rändefondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit. Giuseppe Iuliano koostatud ja oktoobris toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses väljendab komitee nõusolekut komisjoni otsusega suurendada mõlema kõnealuse poliitikavaldkonna eelarvet, kuid leiab, et sõna „integratsioon“ peaks rändefondi pealkirja alles jääma ning et tuleb sätestada seaduslikud Euroopa Liitu rändamise teed.

„Sõna „integratsioon“ kaotamine Varjupaiga- ja Rändefondi nimest on üsna murettekitav,“ ütles Giuseppe Iuliano. „Seda võib tõlgendada nii, nagu oleks see aspekt edaspidi vähem tähtis. „Ärgem unustagem, et võrdne kohtlemine ja diskrimineerimisvastased meetmed on Euroopa poliitika alussambad, seda ka kolmandate riikide kodanike integreerimist puudutavates poliitikavaldkondades,“ jätkas ta. „Sõna „integratsioon“ tuleb pealkirjas taastada, sest liikmesriikidel on kaasamisega probleeme.“

Lisaks keskendutakse komisjoni ettepanekus eelkõige ebaseaduslikele piiripunktidesse saabujatele, mainimata seaduslikke Euroopa Liitu rändamise teid. Samuti ei osutata konkreetselt põhiõiguste kaitsele piiripunktides. Komitee kaitseb varjupaigaõigust ning kutsub üles looma ühise rändepoliitika koos vahenditega, mis soodustavad seaduslikku ja korrakohast rännet. Euroopa terviklikus rändesüsteemis on vaja edusamme ja innovatsiooni. Seepärast on vaja reformida Dublini süsteemi. (mp)