Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väidab, et tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika on hädavajalik

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on hädavajalik, ja taunib ÜPP eelarve kärpimist. Komitee väljendab heameelt ÜPP seadusandlike ettepanekute üle, milles pühendutakse nüüd rohkem keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnale, subsidiaarsusele ja lihtsustamisele, kuid soovib tagada, et ÜPP jääb tugeva ühtse turuga ühiseks poliitikavaldkonnaks.

ÜPP eelarvet ei tohi kärpida

„ÜPP eelarveosa (38 % ELi eelarvest) peaks jääma muutumatuks. Seda tuleb suurendada 1,3 %ni kogurahvatulust. ÜPP eelarve kärpimine on vastuvõetamatu,“ rõhutab komitee liige John Bryan, „sest see kahjustaks ÜPP eesmärke. ÜPP eelarve aitab oluliselt tagada töökoha- ja sissetulekukindluse põllumajandussektoris, kuid ka keskkonnatoodete tootmises, millest saavad kasu kõik.“

ÜPP praeguse kahesambalise struktuuri säilitamine on oluline. I samba maksetega toetatakse põllumajandusettevõtjate sissetulekuid ja II sambaga maaelu arengut. Otsetoetuseid peaksid saama aga ainult tegelikud põllumajandustootjad.

Tõhus, jätkusuutlik ja lihtsustatud ÜPP

Väga oluline on, et 2021.–2027. aasta ÜPP vastab erinevate põllumajandussektoris tegutsevate üksuste, nagu põllumajanduslike pereettevõtete, kooperatiivide, tootjarühmade ning teiste põllumajandus- ja toidutootmisvaldkonnas tegutsejate vajadustele. ÜPPs tuleb võtta arvesse ka Euroopa põllumajanduse, kulinaarse valiku ja turu väljavaadete mitmekesisust ning leida mitmesuguseid kvaliteedi edendamise viise. Mis puudutab 40 % põllumajanduskulude eraldamist ELi kliimamuutustega seotud eesmärgi saavutamisele, tuleb põllumajandustootjate konkreetset olukorda arvesse võttes tagada neile suur valik meetmeid. Tuleb vähendada põllumajandustootjate halduskoormust, säilitades samal ajal nõuetekohased kontrollid.