Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab Euroopa kinost lugu

23. oktoobril toimus Brüsselis BOZARis Paweł Pawlikowski (Oscar filmi „IDA“ eest 2015. aastal ja parima režissööri auhind Cannes’is 2018. aastal) filmi „Cold War“ esilinastus. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oli selle ürituse korraldamisel partner, esilinastuse korraldajad olid veel ka Euroopa Komisjon (Creative Europe), Euroopa Parlament (Luxi filmiauhind) ja BOZAR. Filmi tulid BOZARi vaatama viissada inimest. Komitee nimel avas ürituse komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño, kes rõhutas, et kultuur on kodanikuühiskonna jaoks hädavajalik, eelkõige dialoogi arendamiseks eri kultuuride vahel. Filmi vaatamisele järgnes arutelu OPUS FILMI loomeprodutsendi Ewa Puszczyńskaga, arutelu juhtis Gazeta Wyborcza endine korrespondent Robert Sołtyk. Arutati väljendusvabaduse ja loomingulisuse küsimusi totalitaarses ühiskonnas. Kõige olulisem järeldus, milleni jõuti oli see, et kultuur ületab piire kiiremini kui inimesed. (ehp)

Fotol: Bozari esindaja Juliette Duret, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel asepresident Isabel Caño, Creative Europe MEDIA esindaja Lucía Recalde, OPUS FILMI loomeprodutsent Ewa Puszczyńska