Vabad kutsed 4.0: kutsekirjelduse jätkusuutlik ümberkujundamine

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm korraldab vabade kutsete teemalise ürituse, millel keskendutakse vabade kutsete jätkusuutlikule ümberkujundamisele. Ürituse eesmärk on saada uusi teadmisi, et töötada välja vabade kutsete tulevikukindel määratlus digiteeritud töömaailmas.

Arutelus keskendutakse järgmistele teemadele: head ametioskused ja pädevus, avaliku huviga seotud kohustused teenuste puhul, mis on tihedalt seotud selliste oluliste valdkondadega nagu tervishoid, ohutus, eluase, elukvaliteet jne, range enesekontroll (kutsealade reguleerimine, käitumisjuhendid, distsiplinaarmeetmed), isiklik vastutus ning ametialase käitumise sõltumatus majanduslikest ja muudest huvidest.

Kohtumise avab Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler. Vabade kutsete huvigrupi esindajad teevad eelmisel aastal Roomas toimunud vabade kutsete konverentsil vastuvõetud manifestile toetudes kokkuvõtte senistest saavutustest ja annavad ülevaate edasisest tegevusest, mis kannab juhtlauset „Roomast Brüsselisse“.

Konverentsile kogunevad paljud vabade kutsete esindajad riiklikul ja Euroopa tasandil ning teaduseksperdid kolmes vestlusringis käsitletavatest järgmistest valdkondadest:

  • protektsionismi klišeest eemaldumine ja „avaliku huvi“ määratluse kohandamine ühiskonna arengusuundadega;
  • kas digiüleminek muudab inimkonna põhivajadusi ning kuidas mõjutab see vabu kutseid;
  • omakapitaliosaluse piirangud: kas pole enam vaja või vajalikumad kui kunagi varem? Investori huvid vs kutsenõuded.

Üritus toimub Brüsselis 27. novembril kell 10.00–17.00. (cl)