Komitee nõuab kiiret, kuid järkjärgulist üleminekut jätkusuutlikule majandusele

Lisaks sotsiaalsetele eesmärkidele pühendub EL vähese CO2-heitega, ressursitõhusamale ja jätkusuutlikule majandusele. Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja üldjuhtimisega seotud kriteeriumitega arvestamine nende kohustuste rahastamisel on raske ülesanne.

Komitee leiab, et liikmesriigid peaksid looma ühise Euroopa jätkusuutlikkuse raamistiku, et tagada jätkusuutlikule majandusele ülemineku jaoks finantssüsteemi toetus. Seepärast avaldab komitee tugevat toetust komisjoni jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavale, soovitades selle kiiret, kuid samas järkjärgulist rakendamist. Kavandatud raamistik aitab olulisel määral taastada usaldust finantsturgude vastu ning siduda säästmine ja jätkusuutlikud investeeringud reaalmajandusse.

Ehkki komitee tunnistab finantsturu osaliste keskset rolli selles üleminekus, rõhutab ta vajadust kaasata ühiskond tervikuna, et süsteem oleks tõepoolest teostatav.

Mõttekas oleks üleminekut alustada ELi jätkusuutlikkuse taksonoomia ja vähese CO-heite võrdlusaluste kehtestamisega. Taksonoomia peaks olema dünaamiline ja selles tuleks võtta arvesse ärimaailma reaalsust. Lõplik eesmärk peaks olema propageerida taksonoomiat kogu maailmas ning lisada see ühetaoliselt ja samal ajal liidu õigusesse kõigis liikmesriikides. Samuti tuleb võtta meetmeid selle pideva läbivaatamise ja ajakohastamise tagamiseks.

Komitee nõustub, et kõigepealt tuleks sätestada ja juurutada piiratud arv valdkondi ja õiguslikke kohustusi, eelkõige keskkonnaalased tegurid, ning väljendab heameelt minimaalsete sotsiaal- ja valitsemistagatiste sätestamise üle kohe alguses. Seejärel on tähtis laiendada tulevikus algset taksonoomiat ja õiguslikke kohustusi sotsiaalvaldkonna jätkusuutlikkuse ja valitsemise eesmärkidele.

Kokkuvõttes kiidab komitee heaks kapitaliturgudel osalejate jaoks kavandatud usaldussuhtest tulenevad kohustused. See võimaldab jaeinvestoritel kujundada oma investeerimisotsused jätkusuutlikkusega seotud eelistuste alusel.

Vt lisaks ECO/456, ECO/466, ECO/467. (jk)