Volinik Stylianidese sõnul on rescEU alles esimene ELi kodanikukaitse mehhanismi uuendus

Kliimamuutuste suurt mõju arvestades kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi institutsioone üles võtma rescEU ettepaneku raames veelgi rohkem ühiseid meetmeid, et tõhusamalt ja tulemuslikumalt katastroofidele reageerida.

18. oktoobril esitles komitee oma ettepanekuid, kuidas tugevdada ELi kodanikukaitsealast reageerimisvõimet rescEU abil Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kriisiohjamise volinikule Christos Stylianidesele.

Stylianides rõhutas, et komitee arvamus on oluline, sest kajastab Euroopa kodanike seisukohti, ning toonitas: „Uus rescEU on ELi kodanikukaitse mehhanismi esimene uuendus, mis peaks täitma lüngad praeguses hädaolukordadele reageerimises ning keskenduma ennetusele. See täiendab riikide süsteeme, mitte ei asenda neid.“

Volinik nõustus, et ettepanekus tuleb astuda samm edasi katastroofidele reageerimisest ning võtta eesmärgiks olla nendeks valmis.

Tema arvates on rescEU väärtuslik vahend eurooplastega kontakti loomiseks, sest see on sõnum Euroopa solidaarsusest.

„Viimaste aastate kogemused on näidanud, et praegune ELi kodanikukaitse mehhanism kui süsteem, mis põhineb liikmesriikide vabatahtlikul panusel, ei ole suurõnnetustele reageerimiseks piisav,“ ütles komitee raportöör Dimitris Dimitriadis. „Peame harima ja ette valmistama kõiki põlvkondi lapsepõlvest alates, et nad oskaksid suurõnnetuse korral tegutseda. Samuti on tarvis kogu Euroopa jaoks ühtset mehhanismi.“

Komitee arvates tuleb välja töötada üldpõhimõtted ja -suunised, et koostada üldine ja tänapäevane õigusraamistik varajase hoiatamise süsteemi, vabatahtliku tegevuse ja kõigi tasandite kodanikukaitseasutuste institutsioonilise osalemise jaoks. Samuti on vaja otsustada, kui suur osa liikmesriikide eelarvetest tuleb eraldada ennetusmeetmetele. (sma)