Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ütleb komisjonile, et digiüleminek peab olema kaasav

Komisjoni koostatud digitaalse Euroopa programm on samm õiges suunas, sest selles tunnistatakse digioskuste olulisust, kuid programm võiks olla tihedamalt seotud sotsiaalsete oludega. Norbert Kluge ja Ulrich Sammi koostatud ning oktoobrikuisel täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab komitee komisjoni ettepanekut ning märgib, et digiüleminek Euroopas peab olema kaasav ning digitaalne tulu tuleb asjakohaste poliitikameetmete kaudu võrdselt jaotada.

„Kuna digiüleminek puudutab kõiki inimesi ja kõiki eluvaldkondi, on äärmiselt oluline tagada, et kõik inimesed Euroopa Liidus saaksid sellest kasu,“ ütles Norbert Kluge. „Euroopa digiüleminek tuleb muuta kaasavaks,“ jätkas ta. „Inimesi ei tohi selliste tegurite tõttu nagu sugu, sotsiaalne staatus, haridustase, kvalifikatsioon, digioskused, päritolu, vanus või puue digitaalvaldkonna edusammudest kõrvale jätta.“

Digiteadmised ja -oskused on olulised ning need on kõnealuses programmis tunnistatud üheks põhielemendiks. On väga tähtis aidata ettevõtjatel, töötajatel ja tarbijatel omandada ja kasutada nii lihtsamat kui ka keerukamat digitehnoloogiat. Koolitust võiks pakkuda piirkondades kohapeal loodud digitaalse innovatsiooni keskuste kaudu. „Meil on hea meel Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste tipptaseme märgise üle, millega soodustatakse ühendusi ning tagatakse nii edasijõudnud ja kõrgtaseme digioskuste kui ka põhioskuste õpetamine,“ toonitas Ulrich Samm.

2018. aasta juunis esitles Euroopa Komisjon digitaalse Euroopa programmi aastateks 2021–2027, eesmärgiga luua digitaalne ühtne turg ning saavutada seeläbi Euroopa juhiroll digiüleminekus ning suurendada oma majanduse tugevust ja konkurentsivõimet maailmas. (mp)