Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinna võitis...

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on valinud viis finalisti ligi 180 inspireeriva projekti hulgast, mis kandideerisid kodanikuühiskonna auhinnale 2019. Seekordne kodanikuühiskonna auhind on pühendatud naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse eest seismisele.

Kandidaadid on järgmised:

  • Muinasjuttude projekt – Bulgaaria NAIA ühenduse projekt, mille eesmärk on õpetada koolieelikutele soolist võrdõiguslikkust klassikaliste muinasjuttude abil
  • #mimmitkoodaa (Naiste kood) – Soome tarkvara ja e-ettevõtluse ühenduse (Ohjelmisto- ja e-business ry) programm, millega võideldakse stereotüübi vastu, et kõik tarkvara arendajad on mehed
  • Poola naiste streik, millega võimestatakse naisaktiviste väikestes ja keskmise suurusega linnades muutuste eest võitlemisel
  • The Brussels Binder – Belgia projekt, millega toetatakse naiste paremat esindatust Euroopa poliitilistes mõttevahetustes
  • Naiste toponüümia – Itaalia projekt, mille eesmärk on suurendada mainekate naiste nimesid kandvate avalike kohtade arvu, andes naistele väärilise avaliku tunnustuse

Auhinnatseremoonia toimub 12. detsembril komitee täiskogu istungjärgul Brüsselis, mil avaldatakse lõplik pingerida. Esimese auhinna võitja saab 14 000 eurot ja ülejäänud finalistidele antakse igaühele 9 000 eurot.

Komitee lähtus kodanikuühiskonna auhinna 2019 teema valikul soovist kinnitada oma suurt pühendumust soolisele võrdõiguslikkusele, millest Euroopas on ikka veel puudu. Naised teenivad jätkuvalt vähem kui mehed, kannatavad diskrimineerimise all ja on sageli soolise vägivalla ohvrid. Tunnustades projekte, mis näitavad käegakatsutavaid saavutusi võrdsete võimaluste edendamisel, loodab komitee rõhutada edusamme sooliselt võrdõiguslikuma ühiskonna poole liikumisel ning innustada edasiste meetmete võtmist. (ll)