Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Kestlikkus on väga tähtis ettevõtjate ja tööandjate jaoks, kes on arengu olulised eestvedajad. Usaldusväärne ja kindel majandus on kestliku arengu vajalik soodustaja. Peame tegema kindlaks majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkondlikult kasulikud lahendused. Kuigi sidusrühmad on kestlikkuse käsitlemisel suurel määral üksmeelsed, ollakse selle saavutamise viiside suhtes tihti eriarvamusel.

Need on mõned järeldustest, mis tehti 21. novembril 2019 Hispaanias Barcelonas toimunud arutelul „Kuidas saab ettevõtlus edendada kestlikkust?“

„Ettevõtlus mitte ei takista kestlikkust, vaid edendab seda,“ sõnas tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk oma avakõnes. Ta märkis, et ettevõtlus pakub ja tutvustab nii kliima- kui ka keskkonnalahendusi.

Peamise arutelu jooksul väljendasid kõik kolm komitee rühma kestlikkuse suhtes oma seisukohti. Arutelust ilmnes, et kuigi tööandjate, töötajate ja keskkonnakaitsjate seas esineb selle kohta eriarvamusi, on ka palju ühisosa. „Konkurents on kestliku arengu peamine edasiviiv jõud, mis vajab head õiguskeskkonda, kuid kindlasti mitte rohkem õigusakte,“ võttis Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala arutelu kokku.

Kohtumine toimus Vahemere nädalal (MedaWeek), mis toimub konverentsi vormis igal aastal ja mille eesmärk on edendada Vahemere piirkonna majanduslikku lõimumist. Tööandjate rühma liikmed osalesid sõnavõtjana Aafrika uue ettevõtluse arendamise foorumil, ECOmeda kestlikkuse teemalisel tippkohtumisel ja Vahemere piirkonna naisettevõtjate foorumil. Pidulikul õhtusöögil sai Jacek Krawczyk auhinna oma panuse eest Euroopa ja Vahemere piirkonna erasektori arengusse. (lj)