Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI) kutsus oktoobrikuus vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses üles tagama raudteesektoris kaasava valdkonnapõhise digiülemineku ja tegi ettepaneku komisjoni juhitud algatuse kohta hankida selleks vajalik 100 miljardi euro suurune investeering.

„Digiülemineku kiirendamiseks on oluline kiirendada ka Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi kasutuselevõttu,“ sõnas raportöör Alberto Mazzola. „Raudtee võiks olla tugisammas Euroopa digitaalse identiteedi liikuvuse aspekti arendamiseks konkurentsi ja innovatsiooni edendava õiguskeskkonna kaudu.“

Tegevuskavas peaks olema olulisel kohal ka tehnilise ja õigusliku raamistiku arendamine. „Euroopa sotsiaalpartnerid peavad osalema dialoogis, et näha ette ja leevendada automatiseerimise ja digiülemineku mõju, tagades nii õiglase ülemineku,“ rõhutas kaasraportöör Guy Greivelding.

Raudteesüsteemi digiülemineku jooksul on oluline arvestada ka ohutuse ja rangete küberturvalisuse meetmetega. Seega soovitab komitee selles valdkonnas Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti ja Euroopa Liidu Raudteeameti tihedamat koostööd. (sma)