„Geostrateegiline ja ajalooline viga“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kritiseerib nõukogu otsust mitte avada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Komitee on sügavalt pettunud ELi juhtide poolt 17.–18. oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumisel langetatud otsuses lükata taas edasi ühinemisläbirääkimised Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga.

Komitee president Luca Jahier leidis, et see on „juba teistkordne vale otsus, samuti lubaduse murdmine, mis seab kahtluse alla Euroopa usaldusväärsuse“. Ta nimetas komitee resolutsiooni „vaikivaks solidaarsusavalduseks“.

Oma resolutsioonis nimetas komitee läbirääkimiste avamata jätmist geostrateegiliseks ja ajalooliseks veaks. „EL ei tohi jätta tähelepanuta seda, et ka teised globaalsed osalejad sirutavad oma tiibu ja muutuvad meie regioonis aktiivsemaks,“ rõhutas Luca Jahier.

„Euroopa kätkeb endas Lääne-Balkani, eriti sealsete noorte jaoks lootust,“ ütles komitee välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova, kutsudes liikmeid üles nägema laienemises taasühinemist.

7. Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorumi deklaratsioonis korrati, et laienemine levitaks Lääne-Balkanil demokraatlikke väärtusi ja õiguslikke norme. Liikmed hoiatasid, et sõnumit, mida läbirääkimiste avamine elanikkonnale oleks andnud, ei tohiks alahinnata.

„Me peame oma lubadusi pidama ning inimestele lootust andma,“ oli ühine kreedo. (dgf)