Euroopa ühiskonna uued rollimudelid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Sooline võrdõiguslikkus on nüüd Euroopa Komisjoni ametisseastuva presidendi prioriteet ning käimas on lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva ELi direktiivi ülevõtmine liikmesriikides. Seega on õige aeg uurida uuesti soolise võrdõiguslikkuse, töö- ja eraelu tasakaalu, vanemate, nüüdisaja perekondade, hooldajate, puuetega pereliikmete abistamise, vananemise ja demograafia vastasmõju.

Nende küsimuste uurimiseks korraldas komitee Euroopa mitmekesisuse rühm 12. novembril kõrgetasemelise konverentsi teemal „Euroopa ühiskonna uued rollimudelid“, mida juhtis Brüsselis asuva WDR/NDR Studio direktor Ralph Sina.

Teiste seas võtsid sõna Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktor Virginija Langbakk, COFACE Families Europe’i esindaja Annemie Drieskens ja Euroopa LGBTIQ* pereühenduste võrgustiku (NELFA) endine juht Dominique Boren

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler pakkus ühe lahendusena välja, et luua võiks Euroopa perede parlamendi, kus kõik sidusrühmad saaksid kontakte luua ja üksteisele parimaid tavasid tutvustada.

Kõnelejate ettekanded on kättesaadavad siin.