„Brexit on vaid vaheetapp, mitte sihilejõudmine“

Komitee täiskogu oktoobrikuu istungjärgul 30. oktoobril toimus arutelu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier’ga. Arutelu käigus kutsus Michel Barnier üles tihedale partnerlusele ELi ja Ühendkuningriigi vahel pärast Brexitit, pidades silmas, et rahu Iirimaal peab olema prioriteet ning et „ühtse turu terviklikkuse suhtes järeleandmisi ei tehta“.

Michel Barnier kirjeldas komitee liikmetele oma nägemust Brexiti läbirääkimiste seisust ja märkis, et Euroopa Komisjon on võtnud nõuks saavutada korrakohane Brexit, kuna „ikka veel on oht, et Brexit toimub ilma ratifitseeritud lepinguta“. Ta rõhutas ka, et Brexit on vaid vaheetapp, mitte sihilejõudmine, ning et kõige tähtsam väljakutse on nüüd ehitada üles uus partnerlus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, mis toetuks kahele sambale: majandussuhted ning koostöö julgeoleku ja kaitse alal.

Komitee president Luca Jahier avas arutelu, rõhutades tähtsat rolli, mida kodanikuühiskond võib etendada Brexiti järgses stsenaariumis. „On oluline tagada, et viimase 44 aasta jooksul üles ehitatud//välja kujutatud suhted Briti kodanikuühiskonna organisatsioonidega mitte ainult ei säiliks, vaid ka tugevneksid. On jäänud veel pikk tee minna ja palju tööd teha, kuid komitee jääb alati teie liitlaseks,“ ütles Luca Jahier.