Komitee korraldas oktoobrikuise täiskogu istungjärgu raames arutelu teemal rEUnaissance – Euroopa kultuurinägemus“.

Arutelu avades väljendas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier heameelt selle üle, et Emmanuel Macron on haaranud kinni tema ideest Euroopa taassünni teemal. „Me ei tohiks unustada, et meie kontinent oli kultuuriruum enne, kui sellest sai poliitiline idee. Ning selline ruum ei ole alati homogeenne, vaid seda edendavad mitmekesisus ja liikumine.“

Euroopa Kultuurifondi direktor Andre Wilkens sõnas, et kultuuri saab kuritarvitada ka kogukondade lõhestamiseks ning sellest võib kujuneda oht Euroopa integratsioonile. „Me ei tohiks kultuuri muutusi loovat mõjuvõimu alahinnata,“ märkis Euroopa Komisjoni voliniku Tibor Navracsicsi erinõunik Pier Luigi Sacco, selgitades, kuidas kultuur võiks olla muutuste liikumapanev jõud, vähendades hirmu tundmatuse ees.

Brüsselis asuva Goethe Instituudi direktor Elke Kaschl Mohni viitas kultuuri rollile välissuhetes ning juhtis tähelepanu õiglusele ja inimestevahelisele suhtlusele. „Kultuurisuhete eesmärk on suurendada usaldust ja mõistmist,“ ütles ta. Lõpetuseks selgitas Piirkondade festivali (Festival der Regionen) kunstiline juht Airan Berg, kuidas saaksid kultuur ja kunst mõjutada inimesi nende mugavustsoonist väljuma.

Arutelu kokkuvõttes märkis Luca Jahier, et kultuur peaks olema prioriteet poliitika kujundamisel, ning tegi ettepaneku luua komitees uus organ kultuuriküsimustega tegelemiseks. (sma)