Viis küsimust Eleonora Di Nicolantoniole

Eleonora Di Nicolantonio on alates 1. oktoobrist 2018 EMSK teabevahetuse osakonna uus juhataja, kes võttis ameti üle Peter Lindvald-Nielsenilt.

  1. Alustate uuel ametikohal? Millised on Teie peamised eesmärgid teabevahetuse osakonnas?

Peamine eesmärk teabevahetuse osakonnas on tulla edukalt toime komiteest teavitamise keerulise ülesandega, kasutades erinevaid olemasolevaid vahendeid, alates traditsioonilisematest (pressiteated, uudiskirjad, brošüürid jne) kuni uudsemateni (digitaalne kirjastamine, sotsiaalmeedia jne). Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi institutsioonide hulgas ainulaadne ning teabevahetuse osakond jätkab pressi-, veebi-, külastuste ja konverentside üksuse kaudu innukalt oma tööd, et teha kodanikuühiskonna hääl kuuldavaks seal, kus see oluline on.

  1. Kuidas saaks Teie arvates komitee nähtavust suurendada seoses ELi peamiste väljakutsetega 2019. aastal?

See on keeruline ja huvitav aeg Euroopa Liidu jaoks, tuues kaasa ettepanekud 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta (mille suhtes võttis komitee esimese institutsioonina ametliku seisukoha), peatsed Euroopa Parlamendi valimised ja ähvardava Brexiti. Kõike seda silmas pidades ei ole küsimus mitte ainult komitee nähtavuses, vaid ka komitee potentsiaalis etendada aktiivset ja kasulikku rolli oma liikmete töö ja nende väärtusliku organisatsioonide võrgustiku kaudu. 

  1. Milline võiks Teie arvates olla komitee roll Euroopa Parlamendi valimiskampaania käigus?

Teabevahetusrühm võttis seoses Euroopa Parlamendi valimistega hiljuti vastu ulatusliku teabevahetuse tegevuskava, mis sisaldab erinevaid tegevusi ja projekte (alates noorteüritusest kuni külastusteni algatuse „Going local“ raames). Komitee ainulaadsus võimaldab meie liikmetel etendada valimiste eel erilist rolli, sest nad võivad olla samaaegselt teavitajad (oma rohujuuretasandi võrgustike kaudu), ELi saadikud ja – miks mitte – ka mõjutajad!

  1. Kuidas määratleksite oma aastatepikkuse komitees töötamise kogemuse alusel komitee tõelise tugevuse võrdluses ELi teiste institutsioonidega?

Isegi kui ma ennast kordan: komitee tugevus on tema liikmed kui organiseeritud kodanikuühiskonna autentne hääl.

  1. Milline on Teie moto, aluspõhimõte, mis juhib Teid tegevust ja mõtteid?

„Kuula oma südant, kuid ära unusta mõistuse häält!“ (ehp)