Euroopa väärtuste tugevdamine

Kodanikuühiskonna roll väärtuste pärandi kaitsmisel, edendamisel ja tugevdamisel Euroopa Parlamendi valimiste eel

12. kodanikuühiskonna meediaseminaril, mis toimub Ateenas 22.–23. novembril, käsitleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa väärtusi kui osa Euroopa pärandist. Euroopa Parlamendi valimiste eelõhtul toimub kolm paneelarutelu, kus arutatakse tänapäeva Euroopa probleeme ja pakilisi küsimusi, nagu mitmekultuurilisus, solidaarsuse vähenemine, kasvav natsionalism ja antiliberaalsus, samuti küsimus sellest, mida saab teha kodanikuühiskond sellise Euroopa kaitseks, mis hoiab alal oma väärtuste pärandit – austust inimväärikuse ja inimõiguste vastu, vabadust, demokraatiat, võrdsust ja õigusriiki.

Sellele seminarile ei oleks saanud valida paremat toimumispaika kui Kreeka pealinn Ateena, kus sellised filosoofid nagu Sokrates, Platon ja Aristoteles õpetasid filosoofiat, poliitikat, eetikat, esteetikat ja paljusid muid distsipliine.