Euroopa sotsiaalne mudel – kas me globaliseerinud maailmas saame seda veel endale lubada?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Sotsiaalse edu säilitamiseks on meil vaja majanduslikku edu. Euroopa sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb meil tõsta selle tõhusust ning suurendada Euroopa tootlikkust. Need olid peamised järeldused arutelul „Euroopa sotsiaalne mudel – kas me globaliseerinud maailmas saame seda veel endale lubada?“, mis toimus Sopotis, Poolas, 27. septembril 2018.

ELi osakaal maailma rahvastikust on 7 %, maailma SKP-st 20 % ja maailma sotsiaalkaitsekulutustest vähemalt 40 %, ütles EMSK tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk. Sellele vaatamata võtab Euroopa kodanike seas maad tõrjutusetunne, nagu ka populism.

Osalejad leidsid, et on vaja õiget tasakaalu majandus- ja sotsiaalpoliitika vahel, kuid samas ei jõutud üksmeelele selles osas, millised peaksid olemas selle tasakaalu proportsioonid. BusinessEurope’i esindaja Markus Beyreri sõnul jääb konkurentsivõime edendamine endiselt prioriteediks. Ta leidis, et Euroopa sotsiaalmudeli trump seisneb riiklike lahenduste paljususes ning et see lähenemisviis peaks jätkuma.

Majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaõigusi tuleks käsitleda võrdsetena. Sotsiaalõigused on ka inimõigused, rõhutas OSCE esindaja Katarzyna Gardaphadze.

Poola ettevõtte Work Service juhatuse esimees Maciej Witucki meenutas osalejatele, et sotsiaalsüsteemide rahastamiseks tuleb ettevõtteid ja töötajaid maksustada ning et töökohtade pakkumiseks on meil vaja anda inimestele korralikku haridust.

Euroopa sotsiaalset mudelit ei ole tohi vaadelda kulu, vaid investeeringuna. On vaja tõelist sotsiaaldialoogi, et hajutada usaldamatust töötajate, tööandjate ja riigi vahel, rõhutas Poola ametiühingufoorumi esindaja Dorota Gardias.

Hans-Peter Klös Kölni Majandusuuringute Instituudist juhtis tähelepanu sellele, et ilma Euroopa tootlikkust tõstmata on raske Euroopa sotsiaalset mudelit säilitada.

Arutelu leidis aset Euroopa uute ideede foorumil, mille korraldas Poola Eraettevõtjate Liit Lewiatan. (jl)