Populismi vastu võitlemine on kõigi vastutus

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Majanduslik edasiminek ja sotsiaalne stabiilsus on kaks suurepärast relva euroskeptitsismi vastu võitlemisel, aga üksnes nendest ei piisa. Austrias Feldkirchis 11. oktoobril 2018 koostöös Voralbergi töötajate kojaga korraldatud konverentsil vaatles komitee Euroopa mitmekesisuse rühm seda, kuidas ja miks on populism ELis üha enam kanda kinnitamas, ja juhtis tähelepanu rollile, mis kodanikuühiskonnal võib selle vastu võitlemisel olla.

Kõnealune üritus tõi kokku komitee liikmed ja Austria kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, et arutada peamisi tulemusi, milleni jõuti uuringus „Ühiskonnad väljaspool suurlinnu: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll populismiga tegelemisel“, mille tellis Euroopa Kodanike Teenistuse (ECAS) Euroopa mitmekesisuse rühm. Arutelu keskmes oli populismi kasv neljas liikmesriigis ja iga riigi kahe erineva majandusliku arengutasemega piirkonna võrdlus:

  • Austria: Klagenfurt-Villach ja Alam-Austria lõunapiirkond;
  • Prantsusmaa: Drôme ja Aisne;
  • Itaalia: Udine ja Reggio di Calabria;
  • Poola: Płocki ja Nowosądecki.

„EL ei pea mitte üksnes inimestega rääkima, vaid neid ka aktiivselt kuulama ja osalema dialoogis,“ ütles Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Merzler. „Euroopa kodanikuühiskond peaks aitama liidul inimesteni jõuda. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetena on meil kahekordne vastutus – me peame jõulisemalt looma sidemeid Euroopa ja riigi tasandi vahel ning tegema tihedamat koostööd. Üksnes niiviisi saame vähendada põhjendamatut hirmu, mida populistid nii edukalt ära kasutavad,“ oli tema järeldus. (cl)