Euroopa mõistmine emakeeles

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas näituse „EL räägib sinu emakeeles“, et tähistada 60 aasta möödumist Euroopa Liidu esimese õigusakti, määruse nr 1/58 vastuvõtmisest. Selle õigusaktiga määrati kindlaks ELi institutsioonides kasutatavad töökeeled. Näitusega avaldatakse tunnustust mitmekeelsele Euroopale ja selle rikkusele.

Kolmapäeval, 19. septembril toimus komitees näituse avatseremoonia, millel osalesid komitee president Luca Jahier ning Académie Française’i ja Prantsusmaa riikliku teadusuuringute keskuse (CNRS) liige, Prantsuse filoloog ja filosoof Barbara Cassin. Arutelu keelte rolli üle ELis juhtis komitee asepresident teabevahetuse alal Isabel Caño.

Näitust avades keskendus Luca Jahier kultuuri rollile Euroopa integratsioonis, mis on tema sõnul Euroopa tuleviku lootus. Ta ütles, et keeled on osa meie pärandist ja kultuurist ning aitavad meil oma hinge avada. „Nad võivad olla konfliktiallikaks, kuid panevad meid ka kuulama ja dialoogi pidama.“ Isabel Caño märkis, et tänu mitmekeelsuse süsteemile on kodanikel õigus suhelda Euroopaga ja mõista teda oma emakeeles. „Mitmekesisus saab alguse keeltest,“ ütles ta. Barbara Cassin rõhutas, et tõlkimine saab aidata parandada Euroopa integratsiooni. Arutelus keskenduti ka sellistele küsimustele nagu tõlkimise komplekssus, globish-i positsioon ja Euroopa piirkondlikud keeled.

Näitus koosneb paneelide seeriast, milles tutvustatakse määruse nr 1/1958 saamislugu ning seda, kuidas arenev Euroopa Liit on aja möödudes toetanud selliseid alusväärtusi nagu võrdsus, mitmekesisus ja mitmekeelsus. Koostöös Euroopa Regioonide Komiteega korraldatud näitus on osa Euroopa kultuuripärandiaasta tähistamiseks loodud algatustest. Näitus on üldsusele avatud 12. oktoobrini 2018. (ab/dm)