Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees tutvustati Euroopa kodanikualgatust „Minority SafePack“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 20. septembri istungil tutvustasid Euroopa kodanikualgatuse „Minority SafePack“ algatajad oma taotlust, millega soovitakse parandada rahvus- ja keelevähemusse kuuluvate isikute kaitset Euroopas

5. eduka kodanikualgatuse pooldajad, keda esindas Loránt Vincze, tänasid komiteed, kes esimese ELi institutsioonina pakkus edukaks osutunud algatusele platvormi. 

Selle eduka kodanikualgatuse algatajad leiavad, et rahvus- ja keelevähemusse kuuluvate isikute õigusi alati ei järgita ning paljudel juhtudel on vähemuskeeled ja -kultuurid lausa ohus.

Oma sõnavõtus kritiseeris Vincze ka Euroopa kodanikualgatust kui vahendit: tema sõnul on see tavakodanike jaoks liialt keeruline ja kulukas. See on paljude aastate jooksul olnud ka komitee peamine etteheide, mis lõpuks veenis komisjoni vajaduses see oluline kodanike ELi tasandil osalemise vahend läbi vaadata. Läbivaatamine on praegu käimas ning komisjon, parlament ja nõukogu on juba alustanud ametlike konsultatsioonidega.

Korraldajad ei ole veel otsustanud, millal oma kodanikualgatus ametlikult komisjonile esitada. Vincze selgitas, et kuna tähtaeg neid ei seo, uurivad nad esmalt kõrgetasemeliste ELi otsuselangetajatega kohtudes, mis võiks olla algatuse maksimumtulemus.

Komitee president Luca Jahier, kelle ametiaja üks keskseid teemasid on Euroopa kultuuripärand, tunnustas algatuse suurt edu. Tema sõnul tõendab see saavutus, et Euroopa kodanikud suudavad Euroopa tulevikku kujundada, kui nad tegutsevad üheskoos ja lasevad oma häältel ühiselt kõlada.