Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgust osa võtnud Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly andis ülevaate tema ametiajal tehtud tööst ja rääkis sellest, millised on Euroopa avaliku halduse ees seisvad probleemid ja kuidas tuleks nendega tegeleda. Komitee president Luca Jahier rõhutas vajadust muuta ELi institutsioonid inimkeskseks.

Emily O’Reilly märkis, et kui ELi institutsioonid seisavad silmitsi tundliku küsimusega, on muutuste esilekutsumiseks vaja nende koostööd. „Keerulise ja tundliku küsimuse korral aitab seda lahendada kõigi asjaosaliste koostöö ja jõudude ühendamine alates institutsioonidest kuni liikmesriikideni,“ sõnas ta. „Institutsioonide tegevuskavas omandab selline küsimus prioriteetsema koha alles siis, kui selle lahendamiseks avaldatakse piisavalt suurt survet.“

Jahier toonitas, et komitee on ELi institutsioon, mille keskmes on Euroopa kodanikud, ja kiitis sellega seoses Euroopa Ombudsmani rolli ja tööd.

„Peame pidama meeles, et komitee koosneb 350 liikmest, kes on kohalike inimestega pidevalt kontaktis,“ märkis ta. „Vajame inimkeskset valitsust ja usume, et Euroopa Ombudsman aitab ELi institutsioone suurel määral sellise muutusega kohaneda. Te olete selle saavutamiseks võtnud mitmesuguseid meetmeid ning komitee järgib praegu ja ka edaspidi hoolega Teie soovitusi.“ (mp)