Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sisevaade – 2017. aasta tegevusaruanne

Kõik, kes tahaksid saada ülevaadet EMSK tegevusest ja saavutustest 2017. aastal, peaksid tutvuma selle brošüüriga – see on EMSK tervikliku tegevusaruande lühem ja kokkuvõtlikum versioon, mis on mõeldud nii üldsusele kui ka institutsioonidele.

Kes küsisid EMSK-lt 2017. aastal nõu? Milliste teemadega EMSK tegeles? Millised olid tema peamised saavutused? Kes oli kes ja kes tegi mida EMSK-s 2017. aastal? Kui palju EMSK tegevus maksma läks? Te saate teada kõike seda ja palju muudki kergelt loetavast, lugejasõbralikust väljaandest.

Infograafika, illustratsioonide ja fotodega varustatud brošüür on saadaval prantsuse, inglise, saksa, hispaania, itaalia ja poola keeles nii paberkandjal kui ka EMSK veebilehel aadressil https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

Brošüüri trükiversioone on võimalik tellida aadressil vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)