Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Luca Jahier’ ja teabevahetusküsimuste eest vastutava asepresidendi Isabel Caño sõnavõtt Kreeka traagiliste tulekahjude kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Luca Jahier’ ja teabevahetusküsimuste eest vastutava asepresidendi Isabel Caño sõnavõtt Kreeka traagiliste tulekahjude kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete nimel kinnitame oma täielikku solidaarsust Kreeka rahvaga.

Oleme mõtetes ohvrite ja nende perekondadega, kes leinavad oma traagiliselt hukkunud lähedasi.

Kutsume Euroopa Liitu tungivalt üles võtma kõikvõimalikke meetmeid, et toetada Kreeka valitsust sellele loodusõnnetusele reageerimisel.

Nii kõnealune katastroof kui ka sarnased, teistes Euroopa riikides toimuvad katastroofid on kliimamuutuste tagajärjed ja selged ohumärgid.

Euroopa Komisjoni taotlusel koostab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee praegu loodusõnnetusi käsitlevat arvamust. Arvamus kannab pealkirja „ELi kodanikukaitsealase reageerimisvõime tugevdamine rescEU“ ja selle üle toimub hääletus komitee täiskogu istungjärgul oktoobris.

Kinnitame veel kord oma otsustuskindlust kliimamuutuste vastu võitlemisel ja nõuame sihipäraste meetmete rakendamist Euroopa ja riiklikul tasandil, et kaitsta keskkonda kooskõlas Pariisi lepingutega.