Energiasüsteemi ümberkujundamine võib tuua kasu Euroopa piirkondade majandusele

Energiasüsteemi ümberkujundamine võib tuua kasu Euroopa piirkondade majandusele. Üleminek energiavarustuse detsentraliseeritud, taastuvenergiapõhistele ja digiteeritud vormidele tooks Euroopa Liidu piirkondadele keskkonnaalase kasu kõrval ka majanduslikku kasu. Lutz Ribbe koostatud arvamuses leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et on vähemalt neli põhjust, miks saab aruka energiatootmisega aidata piirkondade majandust. Samuti kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles siduma süstemaatiliselt tulevane regionaal- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika energialiidu algatusega.

Kuigi Euroopa tasandi avalikus ja poliitilises arutelus kiputakse keskenduma energiavarustuse detsentraliseerimise keskkonnaalasele kasule ja seotud riskidele, rõhutab komitee hoopis seda, et taastuvenergia arendamine võib ELi piirkondadele kaasa tuua majanduslikku kasu. Energiasüsteemi ümberkujundamine pakub kohalikule, eriti Euroopa struktuuriliselt nõrkade ja maapiirkondade majandusele väga hea võimaluse. Komitee arvamuses, mis võeti vastu 11. juulil 2018, rõhutatakse, et CO2-vaba energiatootmine võib piirkondadele kasu tuua järgmisel viisil:

  • väheneb vajadus kütust importida,
  • piirkonnas luuakse majanduslikku väärtust, eelkõige juhul, kui kohalikud jäävad omanikeks,
  • taastuvenergia tootmissüsteemi paigaldamiseks, käitamiseks ja hooldamiseks luuakse jätkusuutlikke kvaliteetseid töökohti
  • ning lisaks
  • kasvab piirkondlik maksutulu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu juuli istungjärgul rõhutas energialiidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič energiasüsteemi ümberkujundamise arutelus, kui oluline on siduda ELi energiaalgatused regionaal- ja arengupoliitikaga ning tihendada ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna koostööd.

„Plaanid ja poliitilised otsused muutuvad konkreetseteks projektideks just kohalikul tasandil. Energialiitu ei saa ehitada siit Brüsselist, vaid meie linnades ja külades. See peab olema ühine jõupingutus, mille abil leiame loomingulisi lahendusi,“ ütles Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič kinnitas komisjoni pühendumist edasisele tegevusele, mille abil kõrvaldatakse praegused takistused, mis ei lase inimestel aktiivselt ja täiel määral osaleda energiasüsteemi ümberkorraldamises tootvate tarbijatena, ning luuakse usaldust keskkonnahoidlikusse energiasse investeerijate seas.

Komitee president Luca Jahier juhtis lõpetuseks tähelepanu komitee visioonile ja ülesandele võimaldada kõigi hääl kuuldavaks teha: „Komitee püüab tagada, et tuues kokku organiseeritud kodanikuühiskonna eksperditeadmised kogu Euroopast, ei jäeta Euroopa majanduse uuendamisel kedagi kõrvale ei keskkonna, töökohtade ja majandusliku väärtuse loomise võimaluste seisukohast ega tarbijana“. (mp)