Kodanikuühiskonna auhind 2018: taotluste esitamine võimalik kuni suve lõpuni

Organisatsioonidel ja üksikisikutel, kes tegelevad Euroopa kultuuri ja pärandi edendamisega, on veel aega kandideerida EMSK 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinnale, et suurendada oma nähtavust ja saada rahasüst oma tulevaste projektide rahastamiseks.

Võimalikud kandidaadid võivad taotlusi esitada kuni 7. septembrini. Auhind on mõeldud kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja üksikisikutele, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:

  • teadlikkuse suurendamine Euroopa identiteetide mitmekihilisusest ja rikkusest;
  • kogu Euroopa kultuurilise rikkuse potentsiaali kasutamine;
  • ligipääsu hõlbustamine Euroopa kultuuripärandile;
  • Euroopa väärtuste (inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik) edendamine.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel.

Auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid ja üksikisikud, kes tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil.

Tänavu juba kümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna lõi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute elluviidud konkreetseid algatusi ja saavutusi, millega on märkimisväärselt aidatud edendada ühiseid väärtusi Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel. 2017. aastal keskenduti auhinna määramisel kvaliteetsele tööhõivele ja ettevõtlusele.

Täielik loetelu nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval siin. (dm)