Töö 4.0 tagajärjed on kõige rängemad seal, kus sotsiaalpartnerid on kõige nõrgemad

EMSK töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma korraldatud uuringust „Ülevaade riiklikest strateegiatest töö 4.0 kohta“ selgub, et sotsiaalpartnerite osalemine on hädavajalik ja töötajad kannatavad kõige rohkem seal, kus kollektiivläbirääkimisi toimub vähem.

Digiülemineku kiirus ning reguleerimise ja töökvaliteediga seotud probleemid vajavad ulatuslikke poliitikameetmeid. OECD hinnangute kohaselt on 14 % töökohtadest suures automatiseerimise ohus ja 31 % seisab järgmise 15–20 aasta jooksul silmitsi märkimisväärsete muutustega.

Uuringutulemused osutavad, et edaspidi on nõudlus kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõu järele suurem ning keskmise kvalifikatsiooni ja keskmise palgaga töökohtade arv kahaneb ehk ebavõrdsust on rohkem.

Uuringus viidatakse ILO järeldustele platvormimajanduse kohta, mille kohaselt on õigusaktides olevad lüngad ja hallid alad soodustanud mittestandardseid ja ebakvaliteetseid töötingimusi, mis on põhjustatud kollektiivläbirääkimiste vähenemisest teatavates riikides.

Uuring kannab pealkirja „Ülevaade riiklikest strateegiatest töö 4.0 kohta: sotsiaalpartnerite osa sidus analüüs“ ja seal nõutakse järgmist:

  • sotsiaaldialoogi tugevdamine sotsiaalpartnerite otsese osalemise kaudu digiüleminekuprotsessi kujundamisel, et tagada kvaliteetsed töökohad ja inimväärsed palgad;
  • universaalsed sotsiaalkaitsesüsteemid;
  • ajakohastatud töötervishoiu ja -ohutuse standardid uute tehnoloogiate jaoks;
  • töökohtade loomise prognoosimine ja
  • koolitusprogrammide väljatöötamine.

Uuringut tutvustatakse ja arutatakse ametlikult 18. oktoobril 2018 töötajate rühma üritusel. (prp)