Digitaalvaldkonna äritegevuse maksustamist tuleks käsitleda ülemaailmsel tasandil

Digital tax

Kõik ELi tasandil kavandatud lahendused digitaalsete ärimudelite maksustamiseks peavad olema kooskõlas äriühingute maksustamise ühiste rahvusvaheliste tavade ja kokkulepetega, märgib komitee hiljuti vastu võetud arvamuses. Kuid Euroopa Komisjoni õigusaktide paketi eesmärk on maksustada pigem ettevõtete käivet kui tulu ning kehtestada maksud seal, kus toimub müük, mitte seal, kus väärtus luuakse.

Komitee arvates võib selline lähenemisviis ohustada ELi ühtse turu terviklikkust ja viia topeltmaksustamiseni. Nii võivad rahvusvahelised maksusüsteemid keerukamaks muutuda ja seega võib suureneda ebakindlus investorite jaoks. Neid probleeme arvestades kutsub komitee komisjoni üles viima läbi kavandatud meetmete mõju täiendava hindamise.

Komitee arvamuses märgitakse, et väga oluline on töötada välja uued põhimõtted selle kohta, kuidas digitaaltegevuse eest saadud äriühingu tulusid ELi liikmesriigile omistada ja neid maksustada. Digivaldkonnas tegevad ettevõtted peaksid panustama riigi rahandusse samamoodi nagu traditsioonilised ettevõtted ning jagama avalike teenuste rahastamiseks vajalikku maksukoormat, kuid lahendus peaks olema õiglane ja konsensuslik ning looma võrdsed võimalused kõigi ELi majanduste jaoks.

Hoolimata kahtlustest leiab komitee, et komisjoni algatused digitaalmaksu valdkonnas on samm õiges suunas ning tervitab komisjoni püüdlust ülemaailmse lahenduse leidmiseks. Komisjon on käivitanud rahvusvahelise arutelu ning nüüd on äärmiselt oluline, et liikmesriigid jõuaksid ühisele seisukohale ja edendaksid käimasolevaid arutelusid, et saavutada vajalik ülemaailmne lahendus OECD tasandil. (jk)