Aafrika noorettevõtjad majandusliku ja sotsiaalse arengu keskmes

Aafrika ja ELi majandus- ja sotsiaalvaldkonna sidusrühmade võrgustiku hinnangul on Aafrika noored kesksed osalejad Aafrika majanduslikus ja sotsiaalses arengus. Oma iga-aastasel kohtumisel keskenduti Aafrika noortele kui majandusarengu liikumapanevale jõule ja rändest kõige enam mõjutatud vanuserühmale.

Osalejad tõid lõppdeklaratsioonis esile, et kodanikuühiskonna roll Aafrika ja ELi suhetes on anda struktureeritud korrapärane panus ELi-Aafrika strateegiasse ja rõhutada vajadust, et kodanikuühiskond peab osalema asjaomaste platvormide töös, esitades soovitusi poliitilistele organitele eesmärgiga tagada hea valitsemistava ja kodanike oslemine.

Aafrika noorettevõtjad Burkina Fasost, Keeniast, Svaasimaalt ja Madagaskarilt, esindades Aafrika geograafilist mitmekesisust, tutvustasid oma edulugusid ja näitasid sellega, kui palju energilisust ja ettevõtlikkust Aafrika noortel on, julgustades ja inspireerides inimesi kogu Aafrikas ja Euroopas.  „Majandus areneb. Meil on vaja vahendeid, mitte ELi raha. Meil tuleb parandada eluolusid Aafrikas või kõik lahkuvad Euroopa suunas," ütles noorettevõtja Fahiz Diallo Burkina Fasost, kes juhib monteeritava ehitusmaterjali ettevõtet.

Kohtumise järeldused saadetakse ELi ja Aafrika institutsioonidele ja poliitilistele ametiasutustele valitsusväliste osalejate panusena ELi-Aafrika suhetesse.