Oskuste nõuetele mittevastavus põhjustab miljonitesse ulatuvat kahju, kuid see pole veel kõik!

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tellitud hiljutise uuringu kohaselt kaotab Euroopa majandus oskuste nõuetele mittevastavuse tõttu oma tootlikkusest üle 2 % aastas. See tähendab 80 sendilist kadu ühe töötunni kohta. Reformide puudumise korral halveneb olukord veelgi.

Uuringu kohaselt on enamikul ELi ettevõtetel üha raskem leida piisavate oskustega töötajaid. Mõne ameti puhul, nagu IKT spetsialistid, arstid, loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonna eksperdid, õpetajad, meditsiiniõed ja ämmaemandad, on mõju juba praegu märkimisväärne. Samuti on puudus keskmise kvalifikatsiooniga töötajate järele, nagu veoautojuhid, kokad ja keevitajad.

Selle tagajärjel tekivad muu hulgas lisakulud töötajate koolitamise tõttu, väheneb konkurentsivõime ja aeglustuvad värbamismenetlused. Üle 70 % kutseala-, teadus- või tehniliste teenuste valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja 67 % IKT ettevõtetest tunnistasid, et oskuste nõuetele mittevastavus mõjutab tõsiselt nende personalipoliitikat.

Ettevõtete uurimisel selgus, et oskuste nõudlusele mittevastavust põhjustab peamiselt elukestva õppe ja ümberkvalifitseerumise traditsiooni puudumine. Kõige rohkem mõjutab mittevastavus alla 24aastaseid ja üle 65aastaseid, kõige vähem aga 40–54aastaseid inimesi.

Tõhus kutseharidus ja -koolitus, ulatuslikum elukestev õpe ja tulemuslik töövahendus on selle lõhe vähendamiseks otsustava tähtsusega, nagu ka oskuste parem hindamine, et aidata teha eelnevalt kindlaks edaspidi vajaminevad oskused.

Aeglased haridusreformid, ülemäärased tööturgu reguleerivad eeskirjad, liigne tööjõu maksustamine ja meelevaldsed palgakujundusmehhanismid on oskuste nõudlusele mittevastavuse poliitilised põhjused. Muutusi peavad viima ellu nii riiklikud kui ka kohalikud ametiasutused ja sidusrühmad – haridusasutused, tööandjad ja töötajad ise.

Uuringu korraldas turumajanduse instituut Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma taotlusel ja selle saab alla laadida siit: http://europa.eu/!dM96Ft. (jl)