Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi eesistujariiki Austriat üles kasutama vahendajana oma mõjuvõimu Euroopa ühtsuse tugevdamiseks

Ränne oli üks põhiteemasid, kui Austria Euroopa asjade, kunsti-, kultuuri- ja meediaminister Gernot Blümel tutvustas 11. juulil täiskogu istungjärgul Austria ELi eesistumise kava.

„EL võib rände- ja Schengeni küsimuste lahendamisel ning põhiväärtustest kinnipidamisel läbi kukkuda. Peaksime seisma Euroopa eest, mis ei ole üksnes kaitsevalmis, vaid mis kaitseb, edendab ja jagab,“ ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier.

Töötajate rühma esimees Gabriele Bischoff sõnas, et töötajatel on kaitsevalmis Euroopast erinev arusaam. „Eriti nüüd, mil usaldus Euroopa vastu on kahenemas, peavad kodanikud teadma, et Euroopa suudab tagada nende õigused ja vabadused,“ märkis Bischoff.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler ütles: „Loodan, et Austria kaitseb oma eesistumise ajal humaansust ja tagab, et tegutseme üheskoos. Ränne on seejuures vaid üks aspekt, kuid peame tegema koostööd ka teistes valdkondades, nagu e-kaubandus, vabakaubandus, kodanike osalus ja mitmeaastane finantsraamistik.“

Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk rõhutas, et Euroopat iseloomustavad ka selle vankumatud väärtused. „Euroopa on jätkuvalt teelahkmel. Vajame kindlat tegutsemissuunda. Schengeni õõnestamine tooks kaasa hävituslikke tagajärgi nii ettevõtetele kui ka kõigile kodanikele,“ ütles Krawczyk.

Minister Blümel kaitses kavandatud rändekeskuste loomist väljaspool Euroopat. „Nii kaua, kui on võimalik asuda Euroopasse jõudmise lootuses paadiga teele, on jätkuvalt neid, kes jätavad Vahemerele oma elu,“ sõnas Blümel. (sma)