Kodanike usalduse ja kindlustunde taastamine Euroopa Liidu suhtes

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm korraldas 20. juulil struktureeritud ajurünnaku, et ärgitada osalejaid mõtlema raamidest väljaspool ja pakkuma ideid, mille põhjal kujundada ettepanekuid Euroopa tuleviku teemalise Sibiu tippkohtumise jaoks

Ürituse toimus pealkirja „Kodanike usalduse ja kindlustunde taastamine Euroopa Liidu suhtes“ all ja sellel tõstatati järgmised põhiküsimused:

  • Millised peaksid olema ELi üldised/horisontaalsed prioriteedid?
  • Kuidas saaksime taastada kodanike usu ja kindlustunde: edendada tõhusat Euroopa sotsiaalpoliitikat, võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning kaitsta õiglast rändesüsteemi?
  • Kuidas saaksime stimuleerida tasakaalustatud majanduskasvu ja kaitsta õigusi?
  • Kuidas saaksime tagada partnerluses jätkusuutliku keskkonna?
  • Kuidas saaksime tõhusalt edendada ja tutvustada Euroopat, leevendades samas julgeolekuga seotud muresid ja populistlikke hirme?
  • Mida eurooplased veel soovivad ja kuidas EL saaks neile seda pakkuda?

Üritus algas hoogsalt rühma panusega EMSK tegevuskavasse „Krakowist Sibiusse ja kaugemale“. Tegemist on 11. juunil Krakowis laiendatud eestseisuse poolt algatatud projektiga, mis hõlmab kõiki komitee tööorganeid: kolme rühma, sektsioone, vaatlusrühmi ja ajutisi rühmi, määratlemaks nende prioriteete Euroopa tuleviku osas, pidades silmas Sibiu tippkohtumist 2019. aasta märtsis.

Arutelus kerkis esile palju mõtteid seoses noorsoo, kestliku arengu, VKEde, rahu, põhiõiguste, vabade elukutsete, uute koostöövormide, eeskirjade kehtestamise, läbipaistvuse, sotsiaalse innovatsiooni ja Euroopast teavitamisega.

Konkreetsed soovitused vormistatakse lähitulevikus terviklikuks prioriteetide loeteluks. (ih)